CBD – Naturens eget läkemedel

2021-09-14

En viktig och prioriterad del av Enorama Pharmas produkt- och affärsområde är CBD. Cannabidiol. Populärt betecknad medicinsk cannabis. CBD är en av många kemiska komponenter som utvinns ur växten Cannabis Sativa, också kallad Hampa. En snabbväxande ettårig ört. Odlad som medicinalväxt i tusentals år.

Idag är intresset för CBD som aktiv substans i läkemedel nästan ofattbart stort. CBD har visat sig ha en positiv effekt vid smärtlindring och vid vissa specifika sjukdomstillstånd. I sin egen granskning har svenska Läkemedelsverket funnit bevis för att ämnet kan vara effektivt som tilläggsbehandling mot vissa former av epilepsi och som en av två aktiva substanser i ett läkemedel mot muskelspasmer vid multipel skleros, MS1. Receptbelagda läkemedel bägge två.

Kopplingen till cannabisplantan skapar dessvärre många missuppfattningar om syftet med CBD. Vilken effekt som egentligen är tänkt eller kommer att uppnås. Därför är det viktigt att känna till att cannabidiol (CBD) reagerar med kroppens så kallade endocannabinoida system. Det signalsystem som sköter kommunikation mellan celler, nerv- och immunsystem, organ och andra delar av kroppen. CBD har eller ger alltså ingen psykoaktiv effekt eller ett rus. En viktig sak för allmänheten att känna till och för läkemedelsproducenter att förmedla.

År 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Test- och prototyputvecklingsarbete sker i vårt laboratorium i Malmö.

Så kallade proof of concept-studier är således i gång för både tuggummi och pouch. Ett eget labb är både ett strategiskt och taktiskt val. Med egen personal kan vi på ett säkert och rationellt sätt hantera cannabis på det sätt myndigheterna föreskriver. Tillstånd att hantera cannabis förnyas årligen om hantering skett på ett korrekt och regelmässigt sätt.

CBD upptagen genom svalg och munhåla har en självklar framtid. I Europa såväl som i Nordamerika. Den globala marknaden för medicinsk cannabis uppskattas år 2025 att uppgå till 55–60 miljarder USD. Vi anser att Enorama kompetens- och resursmässigt ligger väldigt väl till. Nordamerika har redan nu en stor öppenhet för CBD i olika former, bland annat levererad via både tuggummi och pouch. Där har och ser Enorama en enorm marknad och efterfrågan att tillgodose.

Förhållningssättet till CBD och bruket av produkter med cannabidiol som aktiv substans är till lika delar subjektiv tilltro till som klinisk evidens. Hampa har spelat en roll i människors liv under väldigt lång tid och Enorama vill vara med och understryka den goda sidan som växten erbjuder. Enorama vill sätta CBD i en seriös kontext. Naturens eget läkemedel. Rätt hanterat och rätt distribuerat.
 

Källor:

1www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/kopa-medicin/kopa-medicin-pa-natet/cannabidiol-cbd