Commit to Quit – En WHO-kampanj för att hjälpa 100 miljoner människor att avstå tobak 

I en ambition att hjälpa över 100 miljoner människor att avstå tobak, de flesta av dem i länder med störst behov där en majoritet av världens tobaksbrukare lever, lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) Commit to Quit. En årslång global kampanj för World No Tobacco Day 2021.

Genom olika s.k. Quit & Win-initiativ vill WHO skapa mer hälsosamma miljöer, vilka ska bidra till ett minskat tobaksanvändande. WHO förespråkar politiska initiativ för tobaksstopp, en ökad medvetenhet hos människor om den taktik tobaksindustrin använder samt tillgång till tjänster och produkter för avvänjning. Allt för att hjälpa tobaksanvändare bli framgångsrika i sina försök att sluta.

I en vetenskaplig sammanfattning* som publicerats tidigare, visar WHO att rökare löper högre risk att utveckla allvarlig sjukdom och dö av covid-19. Tobak är en riskfaktor också för icke-överförbara sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdom och diabetes.

- Rökning dödar åtta miljoner människor per år. Och skulle användare behöva mer motivation för att bryta sin vana, ger pandemin rätt incitament, säger WHO:s generaldirektör, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.**  

Att sluta med tobak är en utmaning. Speciellt med hänsyn till många av de sociala och ekonomiska påfrestningar som har kommit till följd av pandemin. Globalt uppger cirka 780 miljoner människor att de vill sluta. Endast 30 % av dem har tillgång till stöd och resurser som verkligen kan hjälpa dem. Nicotine Replacement Therapy (NRT) skulle vara en viktig del i detta.

Tillsammans med olika partners kommer WHO under året att tillhandahålla de verktyg och resurser som behövs för de som har bestämt sig för att avstå tobak. Huvudsakligt fokus kommer att vara att bygga upp olika digitala gemenskaper för socialt stöd.

Läs mer om The Quit Challenge i publikationen
“More than 100 reasons to quit tobacco" 

 

* www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19

** www.who.int/news/item/08-12-2020-who-launches-year-long-campaign-to-help-100-million-people-quit-tobacco