Danmark överväger totalförbud för tobak till unga

2022-03-30

Danmark har de senaste åren visat stor och positiv beslutsamhet gällande landets folkhälsa. En rad restriktioner inom tobaksområdet har införts: Priset på cigaretter har höjts rejält. Rökning har förbjudits i skolor och i skolmiljö. Standardiserade reklamfria cigarettpaket har införts. Exponering av tobaksprodukter är inte längre tillåtet.

Nu vill Danmark gå ännu ett steg längre. Med ett rejält krafttag dessutom. Regeringen överväger en lagändring som, om den går igenom, innebär att försäljning av tobak och cigaretter permanent förbjuds för personer födda efter 2010. Målet är att på sikt helt utrota rökning i Danmark. Förslaget är en del i ett kommande reformpaketet till förmån för dansk hälsosektor inspirerat av Nya Zeelands regering, som vid årsskiftet meddelade att man avser att förhindra ungdomar födda efter 2008 att köpa tobaksprodukter resten av livet.

Om förslaget övergår i en lag, skulle Danmark följa Nya Zeelands exempel och därmed bli ett av världens första länder att helt förbjuda cigaretter och tobaksprodukter för kommande generationer.

– Vi vill försäkra oss om att människor aldrig börjar röka. När de blir äldre kommer de och framtida generationer aldrig att lagligt kunna köpa tobak, sa Nya Zeelands biträdande hälsominister Ayesha Verrall i samband med att lagförslaget presenterades.

För att förslaget ska bli verklighet i Danmark, behövs dock stöd av andra partier i parlamentet eftersom Danmark har en minoritetsregering.

– Det här förslaget innebär ett paradigmskifte för våra förebyggande insatser, säger hälsominister Magnus Heunicke (s). 

Danska Hjärtföreningen välkomnar också en ny hårdare linje i kampen mot rökning, men efterlyser en bredare insats:

– En utfasning av cigaretter för de som är födda 2010 eller senare kan inte stå för sig själv. Vi måste hjälpa de 70 procent av rökarna som faktiskt önskar att sluta. Det vill jag gärna att man från politiskt håll sätter ytterligare fokus på, säger Mads Lind vid Hjärtföreningen.

Källa:

https://tobaksfakta.se/danmark-overvager-forbud-att-salja-tobak-till-personer-fodda-efter-2010/