SENASTE VIDEOS

ALLA NYHETER

Styrelsens ordförande Anders Ermén talar fritt

"Planen är enkel, vägen är spikrak, målet är att tjäna så mycket pengar det går. Vi når dit genom försäljning av våra produkter."

medical cannabis

Enorama Pharmas tillstånd för införsel och hantering av cannabis godkänns och förlängs

Tillstånd att hantera narkotika utfärdas av Läkemedelsverket som säkerställer att bolagets införsel och hantering sker i enlighet med gällande lagstiftning. Tillstånd att hantera narkotika ska förnyas varje år och Läkemedelsverket har lämnat det positiva beskedet att Enorama...

Enorama Pharmas partihandelstillstånd godkänns och förlängs

Under 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd för partihandel. Partihandelstillstånd utfärdas av Läkemedelsverket som säkerställer att bolaget följer gällande GDP-regler (Good Distribution Practice). För att få tillståndet förlängt, utför Läkemedelsverket återkommande inspektioner...

Vi har fullt upp på vårt utvecklingslaboratorium i Malmö

Vill du bli en del av ett team som arbetar med framtidens orala nikotin- och cannabisprodukter?