Alla inlägg

BioStock: Enorama Pharma siktar på flera EU-länder

Igår stod det klart att Malmöbolaget väljer att lämna in ansökningar för ömsesidigt erkännande i sju EU-medlemsländer.

BioStock: Enorama Pharma om bolagets hittills största milstolpar

Under månadens andra dag nådde Enorama Pharma sin hittills största milstolpe när man erhöll Läkemedelsverkets godkännande för att lansera sina nikotintuggummin.

BioStock: Riktad nyemission i Enorama Pharma

Enorama Pharma stärker kassan med 15 Mkr från en handfull investerare i en riktad nyemission.

BioStock: Enorama Pharma i avtal med holländsk leverantör

Enorama Pharma har slutit avtal gällande försäljning av bolagets nikotintuggummi på den holländska marknaden med MAE Holding.

USA tänker slopa Indiens handelsprivilegier inom handelsprogrammet GSP, uppger USA:s president Donald Trump

Beslutet påverkar inte Enorama Pharmas pågående utvecklingsarbete av nikotintuggummi åt Dr. Reddy’s för den nordamerikanska marknaden – säger VD Mats Rönngard.

Den 31 maj är World No Tobacco Day

BioStock: Nytt steg i registreringsprocessen för Enorama, men styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet

På fredagen mottog Malmöbaserade Enorama Pharma återkoppling från Läkemedelsverket kring sin ansökan om registrering av bolagets nikotintuggummin.

VD kommentar: Förtydligande kring ansvarsfrihet

På årsstämman den 24 maj så beslutade stämman att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Med anledning av detta så vill Bolaget med att par korta rader förtydliga och beskriva beslutet för att undvika spekulationer. Bolagets revisor, E&Y, har tillstyrkt att stämman beviljar styrelsens...

Den grekiska marknaden för rökavvänjningsprodukter växer

Grekland med sina 11 miljoner invånare har ett av Europas högsta antal rökare och brottas med de folkhälsoeffekter rökning för med sig. Detta har lett till att grekiska myndigheter lanserat en nationell plan för hur man skall minska antalet rökare i landet. En effekt av detta är...

Två nyval föreslås till styrelsen i Enorama Pharma: Bengt Jönsson och Anders Dahlin

6 februari 2019 beslutade Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. I kallelsen till årsstämman 24 maj 2019, presenterades valberedningens förslag för val av styrelseledamöter. Omval föreslogs av...

Enorama Pharma har inlett ett samarbete med cannabisexperten Dr. Arno Hazekamp

Enorama Pharma har inlett ett samarbete med Dr. Arno Hazekamp för att dra nytta av hans kompetenser inom cannabis. Arno ger rådgivning till Enoramas produktutvecklare och bl.a. arrangerades nyligen en cannabisworkshop där syftet var att bredda bolagets kunskap om cannabis och...

european cannabis symposium

Enorama Pharma deltar på European Cannabis Symposium 6 maj 2019, Köpenhamn

MJBizDaily’s European Cannabis Symposium samlar ledare inom forskning och lagstiftning på Europas medicinska cannabismarknader för ett intensivt en-dags-event i Köpenhamn, Danmark. Deltagare kommer att få en översikt över industrins strukturer och standarder samt insikter i...