Tack för ert tålamod.

December 2020. Det känns väldigt tillfredsställande att Enorama Pharma följer sin plan framåt. Det händer mycket nu i företagets olika delar och vi förstår att behovet är stort hos våra aktieägare att få veta mer.

I ett strategiskt arbete på en konkurrensutsatt marknad är det dock nödvändigt att emellanåt kunna arbeta lite mer kommunikativt tystlåtet. För att behålla strategiska fördelar för både produktutveckling och marknad. Enorama Pharma följs uppmärksamt och med stort intresse av både aktiemarknad och life-science. Det bästa betyg vår verksamhet och våra produkter kan få.

Enorama Pharma har entreprenörens själ. Vi drivs i varje ögonblick av en framåtanda och tydligt mål om att vara marknadsledare inom vårt segment. Trygga i vetskapen att våra produkter, vårt kunnande, vår unika produktionsteknik, vårt sätt att tänka och agera, är efterfrågat. Marknaden vi står inför är närmast omättlig vilket ställer stora krav på kloka beslut och eftertänksamhet. Det handlar om gigantiska volymer globalt, där varje del har sina egna utmaningar och förutsättningar. USA och Nordamerika inte minst. Att ta sig an allt detta kräver insikt och klokskap. Igen: Det kräver tålamod.

Vårt fokus just nu är att ställa om från utveckling till sälj. Att klokt och smart bygga relationer och samarbeten med de och dem som bäst etablerar Enorama Pharma på respektive marknad. Vi skriver avtal som skapar tillväxt och intäkter lika väl som säkerställer kontroll och insyn. Det kräver tid och resurser att bygga en marknadsplattform och supply-chain som matchar mål och ambitioner. Ett arbete som av nödvändighet behövt ske i ett lite tystare tonläge.

Att bygga framgång kräver också en dedikerad organisation. Medarbetare som matchar behov och strategiska mål. Där har vi lyckats väldigt väl. Den kunskap och erfarenhet som finns inom Enorama Pharma ger oss en otrolig spets och en attraktionskraft.

På samma gång som vi ständigt och aktivt arbetar för att hitta ny kompetens, ser vi också ett stort intresse från enskilda som nyfiket söker sig till oss. Life-science är en värld som erbjuder ett brett spektrum av möjligheter. Nya typer av produktapplikationer med värdeskapande egenskaper, tillsammans med ett förändrat förhållningssätt till nya produkter, behov och användande, gör att vi ständigt hittar nya möjligheter. Oemotståndligt för en ambitiös bio-medicinare, processingenjör, beteendevetare eller marknadsförare. Typiska kompetenser som stolt ryms inom Enorama Pharma. Utgångspunkten från Malmö och södra Sverige med närhet till Danmark, gör att vi befinner oss mitt i en region där kompetens- och utbildningsnivå är väldigt hög. Det känns väldigt tryggt för vår tillväxt. Och naturligtvis väldigt spännande.

Det ligger ett stort ansvar i att leda utvecklingen inom tobaksfria produkter till gagn för enskilda individer och i förlängningen generell folkhälsa. Att förebygga tobaksrökning är en viktig global folkhälsofråga. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör cirka sju miljoner människor av rökning varje år världen över. Av dessa beräknas att mer än sex miljoner personer dör till följd av att de själva röker och att ca 890 000 dör på grund av att de utsätts för andras rökning. (WHO 2019).

Utöver produkter och teknik lägger därför Enorama Pharma också ner ett stort arbete på att etablera sig som en självklar tankeledare inom vår expertis. Samarbeten med universitet och sakkunniga i Sverige och utomlands ska bygga den kunskaps- och referenspool i vilken tankar kan mötas och mätas. Forum för utveckling och kunskapsförmedling. Viktigt för bolagets positionering och kommersiella utveckling.

Enorama Pharma bygger sin framgång på kunskap och insikt. Insikt, om att varje länk i kedjan måste hålla och innehålla de delar som bygger förtroende och tillit. Insikt, om att vi som läkemedelsföretag verksamt i en starkt reglerad värld, måste ta rätt steg i lika rätt ordning. Det är viktigt. Här vilar vi tryggt i våra aktieägares insikt och förståelse för just dessa mekanismer. Enorama Pharma är långsiktighet och tillväxt. Dess aktieägande likaså.

All den smartness och klokskap vi satsar i våra dagliga ansträngningar, känner vi att våra aktieägare gjort detsamma i förtroende för oss. Det betyder väldigt mycket. Tack för ert tålamod.

När nu 2020 närmar sig sitt slut kan vi konstatera att det varit ett utmanande år på många sätt. Coronapandemin drabbar oss alla och kommer dessvärre göra så ett tag till. Även om vaccinet väcker hopp behöver vi fortsätta agera ansvarsfullt. Vara rädda om oss själva och andra. 

 

Önskar er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

 

Mats Rönngard
VD, Enorama Pharma