Den amerikanska framgångsvägen 

Vi tittar framåt. Del 3.

2021-08-18

I en serie artiklar har vi presenterat en lite djupare bild av Enorama Pharmas amerikanska bolag, Enorama Pharma Inc. Kristoffer Rönngard, General Manager US Operations, har tagit oss med från ax till limpa.

Tredje steget har blivit en lyckad introduktion, säljstart till konsument och goda recensioner av egna produkten och egna varumärket NIC-S. Tobaksfria Nicotine Pouches med miljötänk i biologiska, miljövänliga förpackningar. Det är med glädje och självförtroende som Kristoffer Rönngard tittar framåt.

- Försäljningen är nu i gång. Det känns väldigt bra. NIC-S finns officiellt att köpa för konsumenter i hela USA. Något som är otroligt spännande. Vi ser tidigt starkt positiva siffror från lanseringen, vars huvudmål har varit att attrahera aktiva, mogna, konsumenter. Att etablera NIC-S varumärke och göra det till ett känt namn i sin kategori.

För att skapa tryck har flera olika kampanjerbjudande presenterats som intresseväckare för konsumenter att prova flera smaker och styrkor.

Vi vet att segmentet alternativa nikotinprodukter växer snabbt och känner att vi har kommit in på nikotinmarknaden vid rätt tidpunkt. NIC-S finns tillgängligt för konsument via ett par starka och etablerade webbplattformar. Vi pratar också med fler partners för att få ut våra produkter i ytterligare kanaler. I den processen är vi dock väldigt selektiva. Det är viktigt att NIC-S säljs och distribueras på rätt sätt.

Ambitionen med vår amerikanska verksamhet är hög. USA är den mest intressanta och kanske viktigaste marknaden som Enorama fokuserar på just nu. Enorama Pharma Inc behöver därför ha en stark och fokuserad organisation bestående av hungriga och begåvade människor som vill driva varumärke och försäljning framåt.

Det behöver väl därför knappast sägas att mitt och vårt absoluta fokus ligger på ett utökat försäljnings- och marknadsföringsarbete. Att synas. Att ta marknadsandelar. I ett mycket konkurrensutsatt landskap dessutom. Så, parallellt med en tillväxt av varumärke och marknadsandelar, kommer vår organisation att växa organiskt. Med oss har vi en pålitlig och stark utvecklings- och produktions-avdelning i Sverige, något som skapar en trygghet i vårt arbete här i USA.

NIC-S kliver in på marknaden som den premiumprodukt den är. En av våra konkurrenter har fram tills nu haft ett slags monopol gällande varumärkesigenkänning i segmentet, där människor många gånger definierar Nicotine Pouches som "ZYN-påsar”. Den uppfattningen tänker vi ändra på. Genom att erbjuda en produkt som vi anser är bättre än de andra på marknaden. Med NIC-S känner vi att vi har åstadkommit något som definitivt gör det.

Vi kommer självklart att fortsätta arbetet med att förfina alla aspekter av NIC-S. Vår kvalitet och detaljnoggrannhet kommer att bli en vinstlott. Hela upplevelsen av NIC-S ska inspirera. Vår kommunikation, design, produkt, produktegenskap, smak och styrka ska andas hög kvalitet. Premiumprodukt.


I vår kommunikation arbetar vi, om än väldigt försiktigt, med s.k. influencers. Dock, och med tanke på produktens karaktär, måste vi se till att rätt personer förespråkar NIC-S. Och av rätt skäl. Profiler med många följare skapar ett stort engagemang. Ofta mer än reklam via betald media. Vi är medvetna om hur vi spenderar våra marknadsföringsdollar för bästa effekt. Bra partnerskap via social media är viktigt. Lika viktigt är också att agera ansvarsfullt och med ett mått av försiktighet och kontroll till den grad det är möjligt.

Samtidigt är det väldigt roligt att uppleva när snubie.com, en webbsida som drivs av en väldigt initierad och kunnig influencer och bloggare, kort efter vi släppt NIC-S till försäljning, gav oss höga betyg i ett smak- och upplevelse-test av våra fem smaker och tre styrkor. Detta är inget samarbete vi betalar för, men som vi definitiv är väldigt glada för. Efter att snubie.com gav NIC-S tumme upp ökade försäljningen ytterligare och en av smakerna sålde t.o.m. slut. Nu har dessutom en andra leverans nått USA. Visst är det härligt?

Efter att själv ha bott i USA i mer än ett decennium kan jag titta på amerikanskt konsumentbeteende och konstatera (och själv känna igen mig i) att amerikaner i allmänhet är otåliga. USA har alltid varit ett land med massor av alternativ och möjligheter. Att ha förväntningar på allt du ställs inför är något du växer upp med. En mycket öppen marknad uppmuntrar konkurrens, vilket innebär att du ständigt måste var uppmärksam på att det du erbjuder är relevant. Du kommer helt enkelt inte undan med mediokra produkter.

USA är dessutom ett gigantiskt land. Att generalisera och kategorisera landet till definierade köpmönster och beteende är därför inte rättvisande. USA är byggt och format av invandrare och nybyggare. Ingenstans på jorden hittar du ett land bestående av så viljestarka och driftiga människor genom alla samhällsskikt. Alla slags släktlinjer, traditioner och kulturer finns representerade.

Som nation är USA exceptionellt komplext och exceptionellt fascinerande. En stor mångfald och befolkningsvolym möjliggör alla slags affärsmöjligheter. Här finns en marknad för alla nischer om du har lust. Allt du behöver göra är att söka upp dem.

Jag är helt övertygad om en markant tillväxt och närvaro av NIC-S i ett antal amerikanska detaljhandelskanaler. NIC-S ska bli synonymt med Nicotine Pouches. Born in Sweden. Med ansvar och miljötänk. Ledande i sin kategori, intimt förknippad med hög kvalitet och trovärdighet, grundat i vårt svenska moderbolag.

Ett hårt och dedikerat arbete har gjort NIC-S tillgängligt via online-försäljning över hela USA. Nästa mål är att under året vara fysiskt närvarande i butiker.