Den amerikanska framgångsvägen 

Enorama Pharma Inc. Del 1.

2021-06-01

Enorama Pharmas amerikanska bolag, Enorama Pharma Inc, är resultatet av ett väl förberett arbete som till stor del skett i det tysta. Av uppenbara konkurrensskäl men också för att med noggrannhet ta höjd för alla de möjligheter som marknaden i Nordamerika erbjuder Enorama och de produkter vi producerar och erbjuder marknaden.

Kristoffer Rönngard är General Manager US Operations på Enorama Pharma Inc. På plats i Santa Barbara i Kalifornien. I en serie av artiklar har vi bett honom att ge sin berättelse om vägen fram till ett officiellt bolag I USA. Om arbetet som skapat en uppmärksammad säljstart för den egna produkten NIC-S och hur arbetet framåt är tänkt.

Kristoffer tar oss med på resan och inleder med hur ett bolag blir till:

- Själva syftet med att registrera och starta Enorama Pharma Inc bygger på vår insikt om den enorma potential som finns i USA för alternativa, mindre skadliga, tobaksfria produkter. Vi såg - men framför allt ser och upplever - en växande trend i USA för framtida produkter fria från tobak. Och med tanke på vår bakgrund som ett läkemedelsföretag och vår vision om ett rökfritt samhälle, kändes behovet av närvaro på den amerikanska marknaden därför som självklart och absolut nödvändigt.

Att ha fötterna på amerikansk mark ger en realistisk chans att bryta sig in i världens största ekonomi. Frågan har aldrig varit om, utan istället när och med vilken kapacitet vi skulle finnas på plats. Sett utifrån är det är viktigt att komma ihåg att det finns avsevärda skillnader mellan Sverige, EU och USA: Demografi, konsumtionsmönster, produktigenkänning och inte minst: ett rättssystem som är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Därav beslutet om att arbetet med att etablera Enorama måste ske på plats i USA för att bli så trovärdigt, effektivt och framgångsrikt som möjligt.

Betraktar man USA i stort så inser man snabbt att det förvisso är ett land, men ett land som består av femtio enskilda regioner. Femtio stater, nästan att betrakta som egna länder. Varje stat har dessutom många egna lagar, traditioner och sätt att göra saker. Komplext? Javisst. Men också spännande och inspirerande. Individualitet ÄR den amerikanska nationens fundament. Något för oss att förhålla oss till helt enkelt. Och vi har rätt personal och kompetens på plats för uppgiften: Att möta upp och utveckla vår affär på ett sätt som inte vore möjligt i Sverige. Att USA är The land of opportunity är ingen myt. Det är en verklighet. En härlig sådan.

Ur ett ansvars- och försäkringsperspektiv är det avgörande att ha en egen juridisk enhet på plats för att bedriva amerikanska affärer. Vid olika möten märkte vi tidigt hur viktigt det var för våra kunder och partners att diskutera med en inhemsk partner i motsats till någon utomlands. Vetskapen om att Enorama Pharma Inc finns i USA innebär för många en känsla av trygghet och riskminimering. En igenkänning i samma uppsättning av förväntningar, rutiner och allt som följer.

Generellt sett har USA ett uppmuntrande affärsklimat. Att starta och driva företag är relativt enkelt. Självklart finns det byråkrati att leva upp till och att ta sig igenom, men totalt sett är det en positiv anda kring affärsverksamhet och entreprenörskap.

Mer här än kanske någon annanstans i världen. Innovation och entrepenörskap är uppskattat och ses som något väldigt positivt.

Med det sagt, visste vi också att en relativt öppen marknad innebär större ansvar och högre risk. Vi gjorde ett väldigt grundligt arbete och en genomlysning innan vi startade Enorama Pharma Inc. Alla tänkbara juridiska förutsättningar och krav gällande samarbeten, försäkringar, bankfrågor etc. var till 100 % säkerställda innan försäljning av produkter kunde starta. En hemläxa och ett hemarbete som till en början kunde verkade skrämmande, men som gett oss grundtrygghet och självförtroende att kunna skriva viktiga affärsavtal, vara handlingskraftiga och se positivt på framtiden. Det juridiskt rättsliga landskapet i USA, särskilt kring mellanstatliga frågor, kan vara knepigt att navigera i. Där behövs - och det har vi säkerställt - tillgång till lokal kunskap och expertis i och kring den stora djungel som består av både hot och möjligheter.

Något jag lärt mig genom åren är att dra nytta av sitt kontaktnät. Att skapa bra kontakter är en ovärderlig och ständigt pågående process. Vi hade inte varit där vi nu är, med bolag och en lyckad lansering, utan starka egna kontakter och nätverk. Och framför allt nya kontakter och bekantskaper. De som på något vis alltid visar sig värdefulla. Resurser du aldrig kan veta när de som bäst kan behövas. Expertis eller erfarenhet till nytta för tanke och handling. Odiskutabelt så.

Själv har jag genom åren har haft turen att få arbeta med en mängd begåvade människor inom alla typer av områden. Personer som varit ovärderliga bollplank när det gäller goda råd och/eller handfast hjälp. Personer med insikt eller förmåga. Med ett nätverk av andra kompetenser som hjälpt mig knyta kontakt med ytterligare personer och öppnat dörrar för det jag varit igång med.

Ytterligare en resurs som jag verkligen vill lyfta fram är Business Sweden. En gren av Swedish Trade Commission som har som enda syfte att främja svenska företags tillväxt utomlands. De erbjuder allt från rådgivning till färdiga lösningar gällande bl.a. finansiering, ekonomisk styrning och kontroll. Business Swedens tjänster är oerhört värdefulla eftersom de kan relatera både ur svenskt och amerikanskt perspektiv och skräddarsy optimala lösningar för båda parter. Så igen: Vi är lyckligt lottade att ha Business Sweden med oss på resan.

Det är med glädje, en lättnadens suck och samtidigt en ivrig känsla av förväntan, som jag känner att vi är på väg mot något stort med Enorama Pharma Inc. Att ha fått förtroende att bygga upp vår verksamhet och organisation har gått hyfsat smidigt, eftersom tanken om att finnas under eget namn i USA har bubblat under en längre tid.

Att nu känna, veta och uppleva att vi officiellt är igång har gett oss en härlig boost och en anledning till att fira en smula, men inte vila för ett ögonblick. Vi tillåter oss att se framåt. Stolta över att ha gjort ett förbaskat bra jobb tillsammans i en Enorama-anda, där vi med snabba, bestämda steg klivit ut till marknad och konsument i USA med NIC-S. En egen produkt med en gigantisk kommersiell potential.