DS Group – Mångfacetterad internationell partner

2021-12-02

Långsiktighet och tilltro. Två begrepp som på ett tydligt sätt sammanfattar den förstärkning och den utökade investeringsgrad som DS Group valt att göra i Enorama Pharma. Något vi berättat om tidigare.

För att bättre förstå vilken resurs och kraftfull global aktör som Dharampal Satyapal Limited (DS Group) är och kommer att vara för Enorama, bad vi Bengt Jönsson, styrelseledamot i Enorama och CEO & Director hos DS Global Marketing Pte. Ltd. i Singapore, del av indiska DS Group, att ge en bild av företaget:

- DS Group är ett multi-differentierat konglomerat. Ett företag med verksamheter inom helt olika branscher och affärsområden. DS Group grundades i Delhi, Indien, redan 1929 och har redan från starten drivits av en innovationskraft med starkt fokus på kundens upplevelse av de produkter och tjänster som presenteras.

- Med Indien som bas och med dess befolkning som målgrupp, har DS Group med åren vuxit sig starka och framgångsrika genom att lyhört ta till sig trender och produktområden som matchat sina indiska rötter. Vi ska komma ihåg att Indien är en jättemarknad i sig. Resultatet har blivit ett stort antal starka och ledande varumärken inom livsmedel, drycker, konfektyr, mejeri och något så speciellt som ädelmetall i form av guld och silver, avsedda för dekoration och konsumtion i mat och bakverk.

Diversifiering är ett nyckelord för DS Group där framgångsrika verksamheter inom hotell- och gästnäring, detaljhandel, cement, förpackning och olika produktionsanläggningar för exempelvis gummiband utgör nya viktiga intäktsområden för företaget och ytterligare breddar deras affärsomfång.

Nya områden, nya kunskaper och nya insikter är alltså viktiga drivkrafter för DS Group som ständigt söker efter nya utvecklingsområden och partners globalt. Företagsgruppen omsätter ca 1,4 miljarder USD och som ett led i en fortsatt tillväxt och utveckling, är ambitionen självklart att också fortsätta växa internationellt.

En ambition som präglas av affärsmässigt tålamod baserat på en insikt om värdet av att på ett klokt sätt närma sig och lära känna de marknader där nya möjligheter finns. I USA t.ex. har fokus legat på öst- och västkust, som har en stor population av människor med rötterna i Indien, vilka välkomnar och konsumerar produkter som de känner igen och gillar.

Bengt Jönsson, med en lång erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror hos bl.a. Kraft Freia Marabou och Swedish Match, har under två decennium följt utvecklingen inom innovations-produkter som erbjuder alternativ till tobaksprodukter. Bengt Jönsson säger så här om DS Groups intresse för nikotinprodukter i allmänhet och Enorama i synnerhet:

- DS Group är väldigt duktiga på omvärldsanalys och utvärdering av målmarknader. Länder och myndigheter i det område känt som Asia-Pacific ligger i dagsläget, och i jämförelse med många andra länder i världen, inte lika långt fram i sitt arbete med att få befolkningen att överge tobak till förmån till nikotinfria alternativ.

Orsakerna är många, men ett är tydligt: Det finns många andra prioriterade utmaningar för människor och samhälle i den här delen av världen. Men det finns och det märks en alltmer ökande medvetenhet hos många enskilda individer i regionen. Och när strömningar sker, går det snabbt. Något DS Group noterat. Inte minst vad gäller tendenser och regleringar kring nikotin i Europa och i USA.

Enorama Pharma har funnits på DS Groups radar länge. Tidigt gick man in i företaget för att lära känna verksamheten och själv lära mer kring ett viktigt och spännande segment. Ett minst sagt positivt intryck av både produkter, organisation och ledning har lett till att DS Group har ökat sin ägarandel och sitt engagemang.

Något som kommenteras så här av Mr. Rajiv Kumar, Vice Chairman, DS Group:

- We believe in the research and development Enorama Pharma gone through and are quite impressed with their monetization plans. We also believe that the products developed with so much devotion shall do wonders and fill any existing gaps in nicotine delivery products category. I place my reliance on the confidence of the Enorama team to capture good market share and realize high rewards for itself and its investors.

- We hope to be not only a good speaking partner to Enorama but also hope to find synergies in some business routes where we through our organization and business networks can add value.

- We at DS Group are not obsessed with topline- or bottom-line figures. We enter businesses where we see value growth on a long-term basis and where we see that we can add something to the dinner table. We will continue to support Enorama Pharma – not only with our experience and infrastructure but also resources, subject to their working with the same zeal.

DS Group kommer till bordet med viktig kunskap och ett stort nätverk inom det produktsegment Enorama rör sig inom. DS Group är en dynamisk aktör, med insikt och förståelse i och för sättet att göra affärer i de skilda affärskulturer som Asien erbjuder. Till nytta för Enorama på en marknad med en enorm potential.  

Att göra rätt och därmed få möjlighet att möta rätt beslutsfattande personer kommer att göra det möjligt för Enorama att göra strategiskt viktiga beslut och affärer till förmån för vår verksamhet över tid. Vi växer på nya marknader tillsammans med kompetenta, starka partners. I vår värld - inom Pharma - är långsiktighet rakt igenom alla processer odiskutabelt. Inte minst förståelsen för densamma.

Långsiktighet och tilltro. Viktiga nycklar framåt.

Läs mer om DS Group på www.dsgroup.com