Formuleringar. Vi gör ett besök i Enoramas labb.

2022-01-31

Vi tittar in i Enoramas labb en vanlig dag i veckan för att höra vad som är på gång.

- Här i labbet händer en hel del, berättar Lucas Lissner, produktutvecklare inom tobaksfria nikotinprodukter hos Enorama Pharma.

- Ett nyckelbegrepp för oss i labbet är formuleringar. En formulerad produkt består av minst två ingredienser, ofta många fler, som är utvalda, processade och kombinerade på ett specifikt sätt för att ge produkten önskade egenskaper. Det handlar om produktens karaktär och effekt där de olika beståndsdelarna ger en helhet. På lekmannaspråk skulle det kunna översättas till samma process som sker när vi bakar eller lagar mat: Flera och olika produkter med individuella egenskaper blandas och ger ett önskat slutresultat. Formulering kort och gott.

Det är är en pågående process, berättar Lucas. Att arbeta fram nya formuleringar. För att exempelvis optimera effekten av en nyckelkomponent eller för att med ingrediens- och processval göra en produkt mer stabil, effektiv och miljövänlig. En ökad effektivitet eller en säkrare hantering är även det viktiga aspekter.

Att kvalitetssäkra och äga våra egna processmetoder är en nyckelfaktor för Enorama. Något som vi ständigt har i fokus. Fördelen med att arbeta i vårt eget labb är skalbarheten, där vi har kontroll över hela processen från utveckling till färdig produkt. Vårt labb är extremt flexibelt och vi har med små resurser lyckats åstadkomma otroligt mycket genom att vara fokuserade på just formulering och tester för att säkerställa att de produkter som vi tar fram har rätt release-konsekvens: Vilket på vårt språk betyder att de har rätt dos och ger rätt effekt för användaren. Helt enkelt, håller vad de lovar. Varje gång.

Smaker för Enoramas Nicotine Pouches är något som jag själv arbetar med extra mycket just nu. Det är spännande och intressant hur kulturellt betingad en smak är, beroende på var du befinner dig i världen. När Enorama nu är på väg både väster- och österut i världen är det nödvändigt att ha kunskap och insikt om vilka smaker som konsumenterna föredrar. Förutom effekten av den aktiva substansen i en pouch är det smaken som definierar upplevelsen av en premiumprodukt.

Genom våra egna undersökningar vet vi överlag vilka typer av smaker som föredras på olika marknader. Till detta adderar vi sedan våra egna idéer om vad som vi tror skulle utveckla smakpaletten ytterligare. Något som vi låter en testgrupp både modigt och kritiskt ge feedback på, för att hitta det som känns intressant och spännande. Här har vi korta kommunikationsvägar för att kunna agera så snabbt vi kan i en annars tidskrävande processmiljö. Det jag och mina kollegor ansvarar för tar tid och måste få ta tid.  

Arbetet i laboratoriemiljö präglas av en otrolig omsorg om noggrannhet. Kvaliteten sitter i detaljerna och detaljerna är det som i slutändan avgör allt. De produkter som Enorama utvecklar kräver stort ansvar och omsorg. Kunskap som Enorama besitter och hur vi säkerställer att den stannar hos oss och i våra miljöer är viktig att värna. Sekretess och regelverk är en naturlig del av vår vardag där vi med omsorg väljer vilka vi samarbetar med och hur.

Sammanfattningsvis kan det väl sägas att det finns inget som är en typisk dag i Enoramas labb. Jag tillsammans med mina kollegor Yana och Anemona arbetar intensivt på våra olika delar av ett gemensamt utvecklingsarbete för att både kvalitetssäkra och utveckla de produkter vi ansvarar för. Det är intressant att följa en pågående debatt och en alltmer ökad insikt om tobakens skadeverkningar på folkhälsan globalt. Lika intressant är att se och höra om hur CBD alltmer flyttar in i en mer seriös kontext där dess effekt och påverkan får uppmärksamhet också från hälso- och sjukvård.

Enorama är med i den utvecklingsprocessen. Med vårt kunnande och med våra produkter. Det triggar oss i labbet. Varje dag.