Enorama Pharma AB startar bolag i USA.
Enorama Pharma Inc. är på plats.

2021-04-13

Ambitionen med ett Enorama-bolag i eget namn på plats i Nordamerika är självklar. Vi behöver fysisk närvaro. Vi behöver vara en del av den nordamerikanska marknaden och våra partners där. Enorama behöver vara på plats med ett öra mot marken och blicken riktad mot kundbehov, regulatoriska förutsättningar och affärsmöjligheter. Först ut på USA-marknaden är vår egen produkt och egna varumärke NICS-S: En tobaksfri, vit snus i flera smaker och nikotinstyrkor.

Marknaden för tobaksfria nikotinprodukter i USA är starkt växande. En viktig kommersiell möjlighet för Enorama med en tillväxtpotential som saknar motstycke. Och Enorama är nu på plats. Med en egen USA-baserad organisation i Enorama Pharma Inc. blir vi operativa tillsammans med våra partners och våra attraktiva produkter tillgängliga för konsument. Amerikansk närvaro, i eget bolag, är ett både viktigt och nödvändigt beslut för trovärdighet och tillväxt.

Kristoffer Rönngard kommer att ha rollen som General Manager US Operations. Han leder Enorama Pharma Inc. 

Kristoffer, son till Mats Rönngard, lever och verkar sedan drygt 11 år i USA (Kalifornien) där han efter sin Bachelor of Science (B.S.) i Business Marketing vid San Fransisco State University har arbetat som Senior Producer och Head of Operations för Transparent House. En globalt uppmärksammad och prisbelönt kreativ digital studio. Specialiserad i digital visualisering, storytelling och interaktiva lösningar för bl.a. Amazon, Samsung, Google, Facebook, HP, Logitech och Wacom, för att nämna några. Kristoffer ledde och ingick i en grupp av spetskompetenser för att skapa innehållsfokuserade marknadsstrategier, vilka skulle matcha kundens behov och lönsamhetskrav. Kristoffers nätverk är omfattande och värdefullt.  

Kristoffers sinne för struktur och marknad är odiskutabel och kommer skapa framgång för företaget. Känslan för innovationskraft och entreprenörskap finns där med. Utöver arbete med research, marknadsstrategi och taktik, har Kristoffer varit drivande i att ta fram varumärket NIC-S design och brand essence. Han har också drivit bildandet av det amerikanska bolaget och ansvarat för förhandlingar med kunder och leverantör. 

I USA, likt resten av världen, är tobaksrökning en av de största källorna till sjukdom och ohälsa. På federal nivå sker sedan många år ett omfattande arbete med att påverka och uppmuntra tobaksanvändare att reducera sin konsumtion och på sikt helt avstå. 

Ett vanligt sätt för myndigheter är att höja tröskeln för köp av tobaksprodukter genom att påföra nya skatter. Att höja priset, helt enkelt. Att i explicita kampanjer visa upp de negativa effekter tobaksprodukter och rökning har på människor är ett annat initiativ. Något som känns igen också från Sverige. 

Ambitionen är självklart god, men det krävs mer för en markant minskning av försäljning och bruk. Förändring tar tid. Förändring kräver ett annat tankesätt. Det krävs andra produkter som erbjuder ett alternativ. Till en övergång mot ett hälsosammare liv.

I det sammanhanget är begreppet Harm Reduction en viktig del. I USA, liksom i stora delar av världen, behövs tillgänglighet till alternativa nikotinprodukter. All White Nicotine Pouches är en sådan produkt som allt fler konsumenter i USA ser som ett bra alternativ. Kunskapsnivån om produkten och dess effekt ökar. Efterfrågan likaså. Det handlar om att lära känna konsumenterna, men framför allt få dem att lära känna oss och uppskatta vår produkt NIC-S. 

Vi tar steget ut i en massiv marknad med ett stort självförtroende. Sprungna som Enorama är i en tanke om bättre folkhälsa och utan en bakgrund i eller som del av tobaksindustrin. Vår trovärdighet som producenter är hög. Vi är på plats för att med våra nikotinprodukter erbjuda dem som vill och behöver en möjlighet att under kortare eller längre period välja bort tobak till förmån för de alternativ vi kommer att presentera.

I slutet av dagen handlar det självklart om att göra goda affärer. Att tjäna pengar till företaget, våra aktieägare och investerare. För tillväxt, utveckling och fortsatt framgång.