Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till 8 juni 2022

2022-04-19

Med, under föregående vecka, konstaterat ett par smittofall av Covid-19 hos vår personal har det beslutats att skjuta på årsstämman.

Det har även beslutats att genomföra årets stämma i enlighet med svenska myndigheters föreskrifter och rekommendationer i syfte att minska risken för smittspridning samt för att värna Enorama Pharma AB:s aktieägares och medarbetares säkerhet. Stämman genomförs således genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud.

Nytt datum för årsstämman är den 8 juni 2022. Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.