Hållbarhet och lönsamhet.
Triple Bottom Line.

2021-10-27

Framtidens företag vill lösa samhällets behov och göra världen bättre. Söka både finansiell värdemaximering och ett högre syfte. Produkter och tjänster anpassas för att möta syftet. Människor - speciellt den yngre generationen - vill och väljer aktivt, att köpa av, investera i och arbeta hos den typ av bolag där affärsmodellen är att göra hållbarhet till en del av innovation och produktutveckling. Så säger Tommy Borglund, lektor och forskare i företagsekonomi och hållbart företagande, vid Center for Sustainable Business vid Örebro Universitet. Han fortsätter:

- Hållbarhet kopplat till företagande förklaras ofta av en modell som kallas Triple Bottom Line. Den bygger på socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Begreppet hållbarhet är flytande och för att agera med trovärdighet är det är viktigt att kunna visa på handfasta initiativ och produkter. De som också taktilt visar på att hållbarhet är en verklig och reell angelägenhet för företaget bakom det som säljs. De dubbla leveranserna är i centrum för affärsmodellen: Att hela tiden möta samhällets behov och bli ett företag med konkurrenskraft och god finansiell värdering.

Enorama Pharma har hållbarhet högt på agendan genom företagets alla processer. Produkterna erbjuder dem med ett nikotinbehov ett tobaksfritt alternativ utan farlig tobaksrök ner i lungorna. Enorama agerar hälsofrämjande inom ett vedertaget begreppsområde kallat Harm Reduction, definierat av WHO och hälsomyndigheter. 

Med en affärsmodell som kombinerar egna resurser med outsourcing och partnerskap är det viktigt med en ständig genomlysning och utvärdering av det egna arbetet. I Enoramas laboratorium är ambitionen att alltid hitta bästa teknik och råvara. För att utveckla produkt och produktegenskaper, men också att möta de miljökrav som råder.

Ett medvetet hållbart arbete som både är viktigt att utföra, påvisa och kommunicera. Lucas Lissner, Produktutvecklare på Enorama, berättar hur produktutveckling och hållbarhet arbetar tillsammans:

- Ett viktigt arbete i all produktutveckling/processutveckling är att optimera både miljömässig och ekonomisk vinning. Till exempel pågår ett konstant arbete för att

minska spill genom hela produktionskedjan, vilket ger vinning både för ekonomin och miljön. Vi försöker också använda oss av ingredienser som har mindre miljömässig påverkan.

Miljöhänsyn har alltså varit med från början och var något som blev tydligt vid introduktion och säljstart av Enoramas Nicotine Pouches, NIC-S, i USA: Konsumenterna, köparna, noterade paletten av smak och styrka. Men, lika omedelbart, tog de också till sig berättelsen om och bakom varumärket: Hur en del av det material som Enorama köper in kommer från certifierade tillverkare som i sin produktion använder tallolja, en förnyelsebar och miljövänlig restprodukt från svensk skogsindustri, som råvara. Skillnad som gör skillnad.

Tallolja, furuharts, är 100 % förnybart och biologiskt. Använt i produktionsledet, inkluderat transporter och tillverkning, minskar den sammantaget CO2-utsläppet med ungefär 80 %. 

Så förutom en bra produkt, är NIC-S hands-on med ett ärligt, ansvarfullt cirkulärt agerande. Och ett av bevisen på det? Dosan. En kvalitetsreferens som på ett tydligt sätt differentierar NIC-S från konkurrerande märken och bekräftar NIC-S som premiumprodukt. Lucas Lissner igen:

- Att arbeta med miljö och hållbarhet som riktmärke kan inte längre anses vara en USP, utan snarare en självklarhet för ett modernt företag. Miljöhänsyn och hållbarhet är faktorer att inse värdet av och noga beakta. Faktorer som tydligt finns, syns och uppskattas.

Också på aktiesidan finns ett stort intresse i att investera i företag som är bra på hållbarhet. Man ser det som en premie på börskursen. Mer framtidsinriktat och med lägre risk. I dag finns kapital tillgängligt för utveckling inom hållbarhet, t.ex. i termer av gröna och sociala obligationer. Finansmarknaden spelar en roll i framväxten ur flera perspektiv.

- Det är dags att släppa synen på hållbarhet som regelverk och krångel. Se det i stället som en affärsmöjlighet, tycker Tommy Borglund vid Örebro Universitet. I dag vet vi att hållbarhet skapar finansiellt värde. Många nya studier visar att bolag med bäst hållbarhetsarbete är de mest lönsamma och har högst värdering på börsen.