MÖT JONAS SOHLMAN

CHIEF FINANCIAL OFFICER 
ENORAMA PHARMA

Sedan november 2020 är Jonas Sohlman CFO hos Enorama Pharma.

Jonas ansluter till Enorama med mer än 25 års erfarenhet från finanssektorn omfattande såväl kapitalförvaltningsuppdrag samt i finansfunktioner på större svenska industriföretag. Inte minst många år hos Electrolux med ansvar för operativ finans och verksam inom M&A, Corporate Finance och Skatt på koncernstabsnivå. Förutom sin kompetens, är det ett viktigt internationellt perspektiv som Jonas Sohlman adderar till Enorama.

”Jag blev väldigt attraherad av Enoramas sätt att se på sitt erbjudande, sin utveckling och sina produkter”, säger Jonas.

”Ambitionen att generera en bättre folkhälsa genom att skapa en kultur och produkter som får människor att överge tobaksanvändning tilltalade mig. Adderat till det, en egen patenterad produkt med stor kommersiell potential, gör Enorama till något unikt och som jag verkligen vill vara med att utveckla.

Ledstjärnan i mitt yrkesliv har alltid varit affärsmässighet, struktur och organisation. En nyckel, som jag ser det, till möjlig och förnuftig tillväxt. Ordning och reda skapar effektivitet vilket också sparar tid och pengar. När Enorama nu kliver ur sin utvecklingsfas och in i en offensiv marknads- och säljfas, är fungerande affärsprocesser a och o. Det finns odiskutabelt ett antal trösklar att se upp med. Som CFO är det mitt jobb att förutse och ta höjd för hur vi bäst planerar och agerar ekonomiskt i alla delar av företaget. Skapa skalbara processer. Facilitera gången in i en expansionsfas. En finansiell kulturminister, helt enkelt.
Ett väldigt spännande jobb.”

Privat är Jonas Sohlman en aktiv, idrottsintresserad person med hjärtat i Stockholm, där han också är född och uppvuxen. Ishockey, skidor men framför allt hästsport och -hoppning ligger honom varmt om hjärtat. Jonas är också aktiv i styrelsearbete både i Flyinge och på Strömsholm.