MÖT LINUS WELINDER

R&D PROJECT MANAGER
ENORAMA PHARMA

Som R&D Manager står Linus Welinder i regelbunden kontakt med Enorama Pharmas partners och utvecklingscenter i Tyskland och Indien. En viktig del av det ansvar Linus har hos Enorama och inom produktområde NRT, Nicotine Replacement Therapy.

”Jag är med och utvecklar våra nikotintuggummin, vilka i tester rönt stort intresse och uppskattning. Upplevelsen av konsistensen i ett mjukare tuggummi, där smaken sitter i längre, skiljer oss från befintliga produkter på marknaden. Det gör mig oerhört stolt att Enorama på förhållandevis kort tid kommit så långt med en produkt och nu närmar oss lansering. Kompetensnivån som byggts upp i företaget är imponerande”. 

Corona-pandemin har dock inneburit en del praktiska restriktioner. I stället för som tidigare vara mycket på resande fot, på plats i Indien ungefär varannan månad, har kontakten ställts om till digitala alternativ, vilka har visat sig fungera väl.

”Att vara lösningsorienterad och flexibel är något självklart för oss och våra partners. Det gäller för oss alla att bibehålla farten framåt.”

Linus är utbildad kemiingenjör med lång erfarenhet från pharma och läkemedelsutveckling i högt specialiserade organisationer, bl.a. AstraZeneca och Ferring. Lärorikt och utvecklande. Men, mitt i allt det stora, fanns också en längtan och nyfikenhet att hitta ett mindre sammanhang där möjligheten skulle finnas att komma närmare marknadsbearbetning och konsument. Enorama visade sig vara en perfekt match.

”Min roll hos Enorama har blivit precis den jag hoppats på. Jag känner mig både som generalist och specialist, vilket jag upplever som nödvändigt i ett växande bolag. Högt och brett kunnande med förståelse, respekt och insikt om hela produktionskedjan.”