MÖT MÅRTEN APPELGREN

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
ENORAMA PHARMA

Mårten Appelgren är affärsutvecklare hos Enorama Pharma. Affärsutveckling innebär ansvar för att hitta och identifiera kunder som bäst fungerar som långsiktiga partners för Enoramas affärsverksamhet och utveckling. Att hitta en optimal väg för produkt till marknad. Struktur och volym är nyckeln.

- Enoramas produkter väcker uppmärksamhet. Hos etablerade aktörer, men också hos dem som söker möjligheter att på kortast och snabbast väg hitta produkter för nå ut till en ständigt växande marknad. Omfånget på dem som tar kontakt och vill göra affärer har ett brett spann, säger Mårten.

- Telefonen ringer konstant. Självklart är det en angenäm situation att våra produkter är efterfrågade av många, men även om omedelbara affärer kan vara frestande, gäller det att vara väldigt noggrann med vem Enorama väljer att samarbeta med. Det är viktigt att deras målsättning överensstämmer med vår. Att de partners vi skriver avtal med har en solid marknadsnärvaro och etablerade säljkanaler i sina respektive länder. Strategiska val. Bra affärer görs över tid.

- För mig är det väldigt tydligt att Enorama ligger i absolut fas med det vi erbjuder. Vår produktkatalog, vårt kunnande och inte minst vår ambition att verka för ett minskat bruk av skadliga tobaksprodukter. Alternativa nikotinprodukter som erbjuder bra och värdefulla möjligheter för alla dem som både vill och försöker lämna rökningen bakom sig. Vi ska hantera och sälja våra produkter med den respekt och det ansvar de kräver.

- Under mina första två år hos Enorama har jag upplevt ett driv och en övertygelse som kommer att ta oss väldigt långt. Att absolut skapa tillväxt. Våra produkter är klara och nu börjar vi tjäna egna pengar. Jag är helt övertygad om att rökning kommer att vara ganska sällsynt i en stor del av världen inom en inte helt avlägsen framtid. Kostnaden på alla plan för samhälle och individ är inte acceptabla. Enorama erbjuder definitivt bättre lösningar.