Mentolcigaretter på väg att förbjudas i USA

2021-05-04

I Sverige togs beslutet att förbjuda smaksättning av cigaretter och rulltobak redan 2016. Övergångsregler relaterat vissa produkter gjorde sedan att utfasningen först var klar den 20 maj 2020, då all försäljning upphörde helt.

Nu står USA på tur. Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA har under lång tid förberett ärendet och väntas inom kort ta ett beslut om förbud för mentol som smaksättare i cigaretter. I USA, liksom det som hände i Sverige, räknar man med en flerårig övergångsperiod innan produkterna är borta från marknaden, för att hantera bl.a. juridiska frågor kopplade till frågan. Initialt kommer förbudet att gälla cigaretter, men även andra tobaksprodukter och e-cigaretter är troliga att på sikt också omfattas.

Det amerikanska initiativet har dessutom en intressant ansats, då ett förbud på ett väldigt tydligt sätt kommer att påverka folkhälsan hos en stor del av den afroamerikanska befolkningen där cigaretter med mentolsmak dominerar till hela 85 % bland rökarna.

Mentolcigaretter har under lång tid haft en betydande skadlig inverkan på allmänhetens hälsa och kan fortsatt att utgöra en hälsorisk, enligt en studie från University of Michigan School of Public Health. Mentol tillsatt i tobak gör det lättare att röka. Mentolen har en kylande effekt, minskar rökens kärvhet och dämpar hosta. Dessa effekter gör mentol-cigaretter mer tilltalande för unga och oerfarna rökare. Forskning visar att de därför lättare kan skapa beroende hos unga, skriver den amerikanska folkhälsoorganisationen Truth Initiative på sin hemsida.

- Baserat på vår efterforskning, säger Geoffrey Fong, professor i psykologi och hälsa och sjukvård på Waterloo Universitet i Ontario, Kanada, räknar vi med att ett förbud för mentolcigaretter i USA kommer leda till att fler än 900 000 personer helt kommer att sluta med sin rökning. Av dessa är ungefär 230 000 afroamerikaner.

FDAs initiativ är alltså både drivet ur ett folkhälso- och människorättsperspektiv. Där hot om rättsliga åtgärder från enskilda såväl som från afroamerikanska intresseorganisationer skapat ett tryck på myndigheten att agera kraftfullt och omedelbart.

Parallellt letar tobaksproducenterna efter andra möjligheter att med separata produkter ge rökaren upplevelsen av smaksatt tobak och därmed kringgå lagen.

 

Källor:

European Network for Smoking Prevention
Truth Initiatives
NBC News
University of Michigan