Munhåla eller lungor? En livsavgörande skillnad.

2021-10-08

Våra lungor är det enda inre organ i direkt kontakt med luften vi andas. Deras viktigaste uppgift är att sköta gasutbytet i kroppen. D.v.s. att transportera ut det livsviktiga syret i blodet och se till att koldioxiden som uppstår som en så kallad ämnesomsättningsprodukt, försvinner med utandningen.

​​​​​​Lungorna består av olika luftvägar. Luftrör och lungvävnad. Där lungvävnaden i sin tur består av lungblåsor, där gasutbytet sker. Lungornas komplexa uppbyggnad och funktion gör dem extra känsliga för sjukdomar och yttre påverkan. Exempelvis giftig tobaksrök.​​

Rökare löper, som de flesta känner till, större risk att insjukna i allvarliga, kroniska lungsjukdomar. Rök, från glödande tobaksblad, som dras ner i lungorna består av nikotin, kolmonoxid, tjära, kväveoxider och minst 70 kända cancerframkallande ämnen och över 9 000 andra skadliga substanser.

Som alternativ har e-cigaretter (vaping) och HNB (Heat-Not-Burn)-produkter påståtts vara mindre skadliga alternativ till tobaksrök. Men, användandet av dessa bygger på att inhalera: Att aerosol ska exponera lungorna för lösningsmedel, smakämnen och toxiska ämnen. Produkterna utgör alltså ett betydande folkhälsoproblem oavsett.

Studier visar också att s.k. upphettade tobaksprodukter heller inte erbjuder någon hjälp vid rökavvänjning1. Tvärtom. Ungdomar som använder e-cigaretter, HNB och liknande, har ofta svårare att sluta än de som röker tobak. Glädjande nog visar e-cigaretter och HNB en minskad försäljning och användning. Många länders tuffare och tydligare regelverk kring försäljning och smaksättning spelar också in.

Enorama Pharma verkar för en bättre folkhälsa. Vi styrs av en stark tro på ett rökfritt samhälle, vilket utmanar oss att förbli i framkant när vi utvecklar nästa generations oral nikotin där upptag av aktiva substanser sker i munhålan. Vår övertygelse är att oral nikotindistribution är vägen framåt. Ett alternativ till bruket av tobak. Som odiskutabelt, i vilken form det än presenteras, är en hälsofarlig produkt.

Orala nikotinprodukter, tuggummi eller nikotinpåsar kan vara beroendeframkallande. Dock mindre skadliga, eftersom de viktiga lungorna aldrig utsätts för giftiga kemikalier. Ingen avgörande forskning finns heller om långsiktiga skadliga effekter av måttlig nikotinanvändning hos annars friska vuxna. Våra produkter erbjuder ett avgörande och seriöst alternativ framför tobaksrök eller kemikalier i lungorna.

Tobakskonsumtionen i Sverige är på en jämförbar nivå med många andra länder i Europa. Risken för att dö i en tobaksrelaterad sjukdom är dock mindre här än i något annat europeiskt land2. En paradox forskare kallat ”den svenska upplevelsen”. Eller helt enkelt: Våra snusvanor. 

För även om bruket av tobakssnus inte är utan negativa hälsoeffekter, har forskningsresultat visat att hälsoriskerna är betydligt lägre för användning av snus jämfört med rökning. Här tar Enorama ett stort ansvar i utveckling och produktion helt fri från någon som helst koppling till tobak. Intressant fakta är, att om snus användes i EU på samma sätt som i Sverige skulle ungefär 355 000 liv/år kunna sparas3. En stor potentiell hälsoeffekt på EU:s befolkning.

Källor
Tobaksfakta.seThe Swedish ExperienceSnuskommissionen.se