Muntliga förhandlingar i patentärendet för nikotintuggummits formulering har ägt rum

2022-01-24

Den muntliga förhandling som i november 2021 sköts fram, har ägt rum den 21 januari. Via Enorama Pharmas patentombud AWA Patent, efterföljer nu skriftlig kommunikation med Patent- och Registreringsverket rörande kompletteringar.

Besked i patentärendet väntas således inte omedelbart. Mer information om patentärendet kommer efterhand som Bolaget mottar relevant information.