Muntliga förhandlingar i patentärendet för nikotintuggummits formulering skjuts fram

2021-11-30

Den muntliga förhandling som var planerad att äga rum i slutet av november 2021 skjuts fram till mitten av januari 2022. Orsaken till uppskjutandet är att motparten i ärendet inkommit med en inlaga trots att det slutgiltiga datumet för nytt material passerat.

Bolagets patentombud AWA Patent har gjort bedömningen att inlagan bör bemötas skriftligen och således begärdes de muntliga förhandlingarna bli framflyttade. Denna begäran har efterföljande accepterats av Patent- och Registreringsverket.