ALLA NYHETER

Möt Linus Welinder, R&D Project Manager Enorama Pharma.

- Jag känner mig både som generalist och specialist, vilket jag upplever som nödvändigt i ett växande bolag.

 

Möt Lucas Lissner, Product Developer Enorama Pharma.

- Smak är kultur. De preferenser som människor har gällande smak kan vara fascinerande olika.

 

Mutual Recognition Procedure (MRP) godkänd i Polen

Ansökningsprocessen för Bolagets MRP på den polska marknaden är slutförd och ansökan har godkänts.

Variationsansökningar godkända i Tyskland

Den sista delen av den pågående godkännandeprocessen för våra nikotintuggummin i Tyskland är nu avklarad och i mål.

Möt Krister Thörnquist, Product Project Manager Enorama Pharma.

- Lång erfarenhet i projektledande roller har gett mig en förmåga att sätta mig in i vilka behov och utmaningar som kan finnas.

Commit to Quit

– En WHO-kampanj för att hjälpa 100 miljoner människor att avstå tobak

Möt Yana Z Falk, Produktutvecklare Enorama Pharma

- Mitt och mina kollegors arbete handlar mycket om att förstå slutanvändaren av våra produkter. Konsumenterna.