ARTIKLAR & NYHETER

En idé dyker upp. Om ubåtar och nikotintuggummi.

Idén var att på ett annat sätt ersätta en del av det nikotin rökaren vanligtvis fick ur tobaksrök.

 

Den amerikanska framgångsvägen. Del 3.

NIC-S ska bli synonymt med Nicotine Pouches. Born in Sweden. Med ansvar och miljötänk.

Den amerikanska framgångsvägen. Del 2.

Nu går vi med full kraft in ett fortsatt arbete med att att ytterligare öka kännedomen om NIC-S hos fler konsumenter.

Den amerikanska framgångsvägen. Del 1.

Att USA är The land of opportunity är ingen myt. Det är en verklighet. En härlig sådan.

31 maj 2021. Tobaksfria dagen - World No Tobacco Day.

En dag med möjlighet för världens länder att fokuserat uppmärksamma den katastrofala påverkan tobaksanvändning innebär för både människa och miljö.

Toppbetyg för NIC-S i USA

Snubie har gjort grundlig research på NIC-S och tagit till sig kärnan i vår produkt- och varumärkespresentation. Till vår stora glädje får NIC-S höga betyg rakt igenom.

medical cannabis

Enorama Pharmas tillstånd för införsel och hantering av cannabis godkänns och förlängs

Tillstånd att hantera narkotika utfärdas av Läkemedelsverket som säkerställer att bolagets införsel och hantering sker i enlighet med gällande lagstiftning. Tillstånd att hantera narkotika ska förnyas varje år och Läkemedelsverket har lämnat det positiva beskedet att Enorama...

NIC-S STORYTELLING

ENORAMA STORIES