ARTIKLAR & NYHETER

Muntliga förhandlingar i patentärendet för nikotintuggummits formulering har ägt rum

Via Bolagets patentombud AWA Patent, efterföljer nu skriftlig kommunikation med PRV rörande kompletteringar.

En milstolpe

Vårt nikotintuggummi finns inom kort tillgängligt för tyska konsumenter

Nytt lagförslag ska göra Nya Zeeland rökfritt. För alltid.

Varje år dör 5 000 nyzeeländare till följd av rökning. Nu tar landet ett krafttag mot bruket av tobakscigaretter.

Apoteken och Europa

För Enorama Pharma, för våra produkter och för vårt erbjudande, spelar apoteken en viktig roll. I en alltmer digitaliserad värld är apoteken fortfarande den plats där kunskap, produkt och människa möts en stund i verkligheten.

DS Group – Mångfacetterad internationell partner

Långsiktighet och tilltro. Två begrepp som på ett tydligt sätt sammanfattar den förstärkning och den utökade investeringsgrad som DS Group valt att göra i Enorama Pharma.

Muntliga förhandlingar i patentärendet för nikotintuggummits formulering skjuts fram

Motparten i ärendet har inkommit med en inlaga trots att det slutgiltiga datumet för nytt material passerat.

Hållbarhet och lönsamhet. Triple Bottom Line.

NIC-S är hands-on med ett ärligt, ansvarsfullt cirkulärt agerande. Och ett av bevisen på det? Dosan.

NIC-S STORYTELLING

ENORAMA STORIES