SENASTE VIDEOS

ALLA NYHETER

USA tänker slopa Indiens handelsprivilegier inom handelsprogrammet GSP, uppger USA:s president Donald Trump

Beslutet påverkar inte Enorama Pharmas pågående utvecklingsarbete av nikotintuggummi åt Dr. Reddy’s för den nordamerikanska marknaden – säger VD Mats Rönngard.

Den 31 maj är World No Tobacco Day

BioStock: Nytt steg i registreringsprocessen för Enorama, men styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet

På fredagen mottog Malmöbaserade Enorama Pharma återkoppling från Läkemedelsverket kring sin ansökan om registrering av bolagets nikotintuggummin.

VD kommentar: Förtydligande kring ansvarsfrihet

På årsstämman den 24 maj så beslutade stämman att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Med anledning av detta så vill Bolaget med att par korta rader förtydliga och beskriva beslutet för att undvika spekulationer. Bolagets revisor, E&Y, har tillstyrkt att stämman beviljar styrelsens...

Den grekiska marknaden för rökavvänjningsprodukter växer

Grekland med sina 11 miljoner invånare har ett av Europas högsta antal rökare och brottas med de folkhälsoeffekter rökning för med sig. Detta har lett till att grekiska myndigheter lanserat en nationell plan för hur man skall minska antalet rökare i landet. En effekt av detta är...