Enorama Pharma genomför strategisk riktad nyemission

2021-10-22

Enorama Pharma har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Dharampal Satyapal Limited (DS Group, Indien) för att öka sitt rörelsekapital med ca 28 miljoner kronor. DS Group ökar därmed sin ägarandel och sitt engagemang i Enorama. Kapitaltillskottet blir en viktig resurs för att kunna accelerera Enoramas pågående marknadslansering av tobaksfria Nicotine Pouches och nikotintuggummi.

- För Enorama är det oerhört viktigt att ha starka internationella partners. Därför var det glädjande att uppleva hur DS Group tagit till sig de framtidsmål, den ambition och den kommersiella potential vi presenterat, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.

- DS Group har ett stort kunnande och ett stort nätverk dels inom det produktsegment vi rör oss i, dels är de väletablerade och kraftfulla aktörer på många marknader, bland annat i Asien. En marknad som vi på Enorama ser stor potential i. DS Group, med huvudkontor i Singapore, kan med sin insikt och förståelse i olika affärskulturer, stärka oss i våra framtida affärer.

- Med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Malmö fortsätter vi att driva vår tillväxt med en stor tilltro och internationell utblick. Väl medvetna om att den till många delar regulatoriska verklighet vi verkar inom har tidsperspektiv som varken är lätt att förklara och för utomstående att alltid förstå. För mig som vd, och Enorama som bolag, är det nödvändigt att skapa ett handlingsutrymme och en finansiell trygghet som låter oss växa.

Att etablera sig i ett starkt konkurrensutsatt segment kräver tålamod och ibland nerver av stål. Jag upplever att det aldrig tidigare har diskuterats så mycket kring nikotinprodukter som det görs för närvarande. Därför är varje steg Enorama tar viktigt att både analysera och ifrågasätta. Att göra rätt, är ett absolut fundament och en grundsten i sättet vi arbetar på. Nu ser vi dessutom hur en stor delägare går in med ytterligare tilltro till vår verksamhet genom kapitaltillförsel och stark internationell närvaro. Det bästa betyget på vårt bolag och våra produkter vi någonsin kunde ha fått.

Mer intressant information och läsning om DS Group kommer inom kort.