Rökfria städer – En internationell angelägenhet

2021-03-05

Allt fler städer i världen inför förbud mot tobaksrökning på allmänna platser. Kunskap och insikt om den negativa effekten av passiv rökning får allt fler städer runt om i världen att arbeta proaktivt genom att i större skala införa restriktioner kring rökning på publika platser. Passiv rök påverkar både individ och livsmiljö.  

Rökförbud är inget nytt. Redan under 1990- och början av 2000-talet infördes i många länder rökförbud på restauranger, barer, allmänna transportmedel och -institutioner. Också på stränder, i parker och lekplatser infördes förbud. Den rökfria miljön blev en positiv trend och ett initiativ som anammades av företag och näringsliv. Som ett självklart hälsoinitiativ, men också som en markering av företagens medvetna sociala ansvar.

I en ambition att hitta en gemensam standard och mål för preventivt arbete och bättre kunna kontrollera bruk av tobak, introducerade WHO, 2003, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ett styrdokument som många länder nu använder som måttstock för sitt eget hälsoarbete kring tobak och rökning.

Senast att införa rökförbud på allmän plats är Milano i Italien. För att förbättra stadens luftkvalitet och livsmiljö godkände stadsfullmäktige i Milano i januari 2021 en tydlig åtgärdsplan, som bl.a. innehåller omfattande rökförbud på allmän plats.

”Pandemin har påmint oss hur viktig och skör vår hälsa är”, säger Marco Granelli, Kommunalråd, med ansvar för transport och miljö. ”Covid-19 till trots, ser vi det som absolut nödvändigt att agera som vi nu gör. Luftkvalitén i Milano har länge varit hårt ansträngd och genom mätningar har vi kunnat konstatera att enbart cigarettrök står för 7–8 % av stadens totala CO2-utsläpp(!) Något vi nu kan göra någonting åt.”

Den globala trenden är tydlig. Många städer följer efter med restriktioner och trösklar i olika omfattning. Över 160 länder har enats om att uppnå en 30-procentig minskning av tobaksanvändning innan 2025. Länder som Australien, Nya Zeeland och Sverige ligger inte oväntat i framkant och är ledande exempel i sin strävan att bli helt rökfria nationer till utsatt datum 2025.

Intressant att notera är att många platser också utökar sitt omfång av det som ska definieras som tobak. I framtiden säger sig städer som Kapstaden, Sydafrika, och Christchurch, Nya Zeeland, att också e-cigaretter skall betraktas som en tobaksprodukt.

Vi följer utvecklingen med spänning.

Källa: WHO & Citymonitor