Nytt lagförslag ska göra Nya Zeeland rökfritt. För alltid.

2021-12-15

Varje år dör 5 000 nyzeeländare till följd av rökning. Nu tar landet ett krafttag mot bruket av tobakscigaretter. Som en del av det som kallas Smokefree 2025 Action Plan, en handlingsplan för ett rökfritt Nya Zeeland, har landets regering presenterat ett nytt lagförslag som bl.a. innebär att kommande generationer aldrig mer ska kunna köpa tobak lagligt.

Barn som i dag är under 14 år kommer enligt det nya lagförslaget förhindras från att köpa tobak. Åldern för att köpa cigaretter kommer efterhand att höjas årligen, vilket innebär att det fr.o.m. 2027 kommer vara olagligt för personer som är 14 år eller yngre att köpa cigaretter. Redan 2024 vill man att tobaksförsäljningen ska begränsas kraftigt. Och från år 2025 kan vuxna få vänja sig vid en betydligt lägre nikotinhalt i cigaretterna. Detta som ytterligare en del av det omfattande lagförslaget.

Nya Zeeland har redan en hög punktskatt på tobakcigaretter. - Att höja den ytterligare kommer inte att hjälpa, menar hälsominister Ayesha Verrall. - Ett högre pris hjälper inte människor att sluta. Det straffar i stället rökare som vill sluta med sin dåliga vana.

- I stället för prishöjningar gör vi det straffbart att sälja eller leverera tobaksprodukter för rökning till ungdomar. Vi vill på allvar se till att unga människor aldrig börjar röka.

- Detta är en historisk dag för vår folkhälsa, sa Verrall när förslaget presenterades.

Rökning är en av Nya Zeelands främsta orsaker till dödsfall. Bland invånare över 15 år röker drygt 10 procent. Bland landets ursprungsbefolkning, maorierna, är enligt regeringens uppgifter samma siffra 29 procent. - Om ingenting förändras kommer det dröja årtionden innan maoriernas rökning faller under 5 procent, säger hälsoministern. Nu införs förbud, steg för steg, för olika åldersgrupper. Inom fyra år ska mindre än 5 procent av samtliga nyzeeländarna röka är regeringens mål. 

Flera partier i landet har kritiserat förslaget. Det anses slå hårt mot låginkomsttagare som förväntas köpa och använda fler cigaretter när nikotinmängden per cigarett reduceras. Hälsominister Verral avfärdar dock kritiken och menar att en allmänt striktare hållning i stället kommer att hjälpa människor att sluta röka. Den nya lagen kan träda i kraft redan 2022.

Nya Zeeland är långt ifrån ensamt om att införa olika typer av åtgärder för att stoppa folk från att röka – även om dessa kanske är de mest påtagligt ambitiösa. Som vi tidigare har skrivit om, blev Milano i januari 2021 första staden i Italien att förbjuda rökning på många offentliga platser utomhus likt parker och på kyrkogårdar.

Från Enorama Pharmas håll är detta såklart välkomna nyheter från Nya Zeeland. Inte minst mot bakgrund av det avtal som i oktober 2021 tecknades med Maple Healthcare Pty Ltd gällande försäljning av Enoramas nikotintuggummi (NRT) i Nya Zeeland och Australien. NRT-marknaden i Australien och Nya Zeeland är sedan tidigare väletablerad och attraktiv.

Nya lagförslag och initiativ som ytterligare stimulerar hälsofrämjande åtgärder och alternativa nikotinprodukter är självklart ett viktigt incitament för Enoramas närvaro också i den här delen av världen.