Tobaksrökning bland unga i Danmark minskar

2021-03-16

Dyrare cigarretter, en rökfri skola, tillsammans med ett antal andra tobakspreventioner, har fått en rejäl och efterfrågad effekt i Danmark. På tre år har antalet 18–19-åringar som röker dagligen minskat från 12 till 6 procent. Det visar siffror från danska Cancerfonden (Kræftens Bekæmpelse) och TrygFonden (Försäkring) hämtade i deras studie "En rökfri framtid".

För 14–17-åringarna är trenden glädjande nog densamma. De äldre rökarna är emellertid i särskilt fokus, eftersom de i större utsträckning tenderar att fortsätta vara tobaksanvändare.

- Vi är oerhört glada över att ungdomars dagliga cigarettkonsumtion minskar. Inte minst med tanke på att många av dem som börjar i tidig ålder, senare, på ett eller annat sätt, kommer att dö p.g.a. sin rökning, säger Mette Lolk Hanak, chef för Preventivt arbete vid Danmarks Cancerförening.

- Studier visar att de flesta som röker har börjat göra det f ö r e 18 års ålder. Det finns därför en bra anledning att fira att färre ungdomar hunnit utveckla en ovana, säger Jette Jul Bruun, biträdande chef för TrygFonden.

Siffror från dansk dagligvaruhandel (dagligevarehandlen.dk) visar en kraftigt minskad försäljning av cigaretter i danska butiker 2020 jämfört med föregående år. Som exempel sålde Coop 20 procent färre cigaretter 2020 än 2019. Salling Group (Bilka, Netto, Føtex m.fl.)  sålde tio procent mindre än tidigare år.

- För några år sedan såg vi en sorglig ökning av ungdomars rökande. Men, det faktum att alla, från politiker, yrkesverksamma, företag och organisationer, stått enade kring en rad initiativ, har gjort en enorm skillnad, säger Mette Lolk Hanak. Hon understryker hur en rökfri skoltid, ett rökfritt sportliv och mindre synlig exponering av tobaksprodukter i butik, fått ungdomars rökmoln att tunnas ut rejält. Tidigt i år höjde politikerna dessutom priset på ett cigarettpaket till 55 danska kronor för att ytterligare höja köptröskeln.

I december 2020 antog en bred politisk majoritet i Danmark en "Nationell handlingsplan mot rökande barn och ungdomar". Den innebär bland annat en framtid där rökfri skoltid är obligatorisk och att all tobak i framtiden ska säljas under disk.

- Även om det går rätt väg finns det ingen anledning att vila på våra lagrar. Vi ger oss inte förrän konsumtionen har nått mycket längre ner, säger Mette Lolk Hanak från Danmarks Cancerförening.

År 2017 inledde danska cancerföreningen ”En Rökfri framtid” i partnerskap med TrygFonden. Målet är att inga barn eller unga ska röka efter 2030.

Källa: Ritzau