Skärpta bestämmelserna kring förpackning och märkning av tobaksvaror i Kanada

2022-07-14

Tobaksanvändning är den främsta orsaken till sjukdom och för tidig död i Kanada. Sjukdomar kopplade till tobak dödar ca 48 000 kanadensare varje år.

Varningarna om tobakens negativa hälsoeffekter tycks ha en allt mindre påverkan på de 13 % i Kanada som fortfarande använder tobak. Därför föreslår Kanadas regering att varningar och bilder på cigarettpaket och andra tobaksvaror måste förstärkas. Mer måste göras för att tydligare informera om tobakens hälsorisker.

En sådan förstärkning av information och varningstexter är införandet av skriftliga hälsovarningar tryckta, inte bara på paketen, utan också på varje enskild cigarett.

Med denna typ av märkning hoppas man kunna nå och påminna speciellt ungdomar och unga vuxna som ofta får tillgång till cigaretter styckevis. Bjudna ur ett paket exempelvis i utemiljö och sociala situationer. Om det genomförs, skulle Kanada bli det första landet i världen med ett sådant krav.

Förslaget ligger i linje med Kanadas tobaksstrategi för att förhindra ett långsiktigt beroende av tobak. Målet är att komma ner i färre än 5 % tobaksanvändare senast år 2035. Reducerad tobaksrelaterad sjukdom och -död minskar även bördan på Kanadas hälso- och sjukvårdssystem.

- Att bättre informera kanadensare om effekterna av rökning på deras hälsa och på hälsan hos dem omkring dem, är av högsta prioritet, säger Carolyn Bennett, Minister för psykisk hälsa och missbruk och biträdande hälsominister i Kanada.

-Skärpta regler att tydligare och bättre kommunicera hälsorisker och negativa hälsoeffekter till miljontals människor över hela landet, kommer att hjälpa fler kanadensare att leva hälsosammare, lyckligare tobaksfria liv.

Källa: www.canada.ca