Slut med rökmoln och fimpar bland badgäster och soldyrkare i Barcelona!

2022-06-15

Ett strandbesök i Barcelona ska bli mer hälsosamt och miljövänligt. Det är i alla fall förhoppningen med det rökförbud som införs på stadens tio kommunala stränder från och med den 1 juli i år. Rökning förbjuds helt på stränderna på det populära resmålet.

Beslutet följer ett pilotförsök från 2021, vilket enligt lokala myndigheter gjort att antalet rökare på stranden blivit avsevärt färre. Färre rökare innebär dessutom en mindre nedskräpning av stranden i form av fimpar och annat.

-Stränder där rökning inte tillåts kommer att erbjuda hälsosammare gemensamma ytor, med mindre avfall och med respekt för miljön, skriver Barcelonas styre i ett uttalande. Även resten av Spanien kan i framtiden komma att följa stadens exempel.

Initialt kommer rökande strandbesökarna att uppmanas att bara fimpa sina cigaretter. Efterhand kommer sedan tillsägelsen i stället övergå i böter på 30 euro (310 kronor) för den som bryter mot de nya bestämmelserna.

Fimpar brukar beskrivas som det vanligaste skräpet på världens stränder. Det tar många år innan de bryts ner och hamnar de i havet förorenar de vattendrag och dess organismer. Filtret på en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaacetat, en form av plast, vilken även används i exempelvis tandborstar.

Medan det tar något år för en slängd fimp att sönderdelas till mikroplast tar det nästan 100 år innan mikroplasten helt försvinner. Om ens då.  En 20 millimeters fimp är alltså ett farligt skräp med stora konsekvenser för djur och miljö.

Barcelona blir den första större staden i Spanien som förbjuder rökning på stränderna – hittills råder förbud på 115 av landets 3 500 stränder. Det kan dock komma att förändras, eftersom ett nationellt förbud debatteras flitigt. Ett sådant beslut skulle kunna göra alla spanska stränder rökfria områden i framtiden.

Källa: Tobaksfakta