Tobacco Endgame
– ett tidsbestämt mål för Rökfritt Sverige 2025

2021-09-22

Samhällskostnaden som följer rökning är, som alla förstår, enorm. Mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter dessutom. Och medan tobaksindustrin satsar stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och därmed driva tobaksepidemin vidare, försöker världens länder som självklar motåtgärd att arbeta för en minskad tobaksanvändning.

Att inte bara nöja sig med att försöka minska rökningen har blivit en allt mer angelägen fråga. Varför inte fasa ut den helt? Ett perspektiv­skifte som i ett flertal länder lett till en mer precis målsättning.

Länder som bl.a. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har tagit politiska beslut om vilket specifikt årtal som ska gälla för deras land då rökningen ska närma sig noll. Något som givit inspiration i det tobaksförebyggande arbetet för att uppnå målet. En strategi som internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Tobacco Endgame - eller på svenska: Rökfritt Sverige 2025 - bedrivs sedan 2013 av den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta. En ideell förening som i samarbete med ett antal medlemsorganisationer arbetar hårt för att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem % av befolkningen. Det betyder i stort en halvering jämfört med hur det ser ut idag. En minskning som skulle innebära en betydande förbätt­ring av den svenska folkhälsan och avsevärt mindre belastning på samhället.

I Sverige dör idag ca 12 000 personer varje år p.g.a. tobaksrökning. En galen siffra i ett modernt och upplyst samhälle.

Närmare 200 organisationer står bakom Rökfritt Sverige 2025-initiativet. Stödet är brett, men domineras av hälso­- och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer. Alla landsting/re­gioner, länsstyrelser och kommuner finns med. Ett stöd som avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individen, mil­jön, sjukvård och på samhällsekonomin. Självklart står även regeringen bakom målet 2025. Detta är en tvärpolitisk, självklar och angelägen samhällsfråga.

Perspektivskiftet med ett tidsbestämt mål för rökningen ska också ses som en konkret del i regeringens ambition att över tid reducera så många hälsoklyftor som möjligt. Perspektivskiftet är en viktig del i strävan att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling: Agenda 2030. I alla av de 17 globala målen är bruk av tobak på ett eller annat sätt involverat.

Det kan tyckas att 2025 ligger väldigt nära i tiden. Men den genomgripande negativa effekt som tobaksbruk har på både person och samhälle kräver djärva och ambitiösa mål, alternativ och handlingskraft.

Läs mer om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025