Tobaksfria dagen 2022 lyfter tobakens miljöpåverkan

2022-05-31

Den 31 maj är Tobaksfria dagen. World No Tobacco Day. En kampanj som anordnas varje år av Världshälsoorganisationen WHO. I år är temat: Tobakens påverkan på vår miljö (Tobacco. Threat to our environment.)

Med Tobaksfria Dagen vill WHO sätta fingret på tobakens miljöpåverkan i alla led. Odling, produktion, distribution och slutkonsumtion. Kunskap och insikt som förhoppningsvis ger tobaksanvändarna ytterligare anledning att sluta med med tobaksprodukter. Eller och ännu bättre: Att aldrig ens fundera på att börja.

WHO lyfter fram hur tobaksindustrin bidrar till klimatförändringar, förbrukar naturresurser och skadar ekosystemen. Miljöpåverkan som hårt drabbar länder med begränsade resurser att kunna hantera den. Årets kampanj lyfter även fram och avslöjar tobaksindustrins. ansträngningar att s.k. gröntvätta (green wash) sitt rykte och sina produkter - när de marknadsför sina varumärken, sina produktionsmetoder och sina produkter som mindre skadliga och i vissa fall t.o.m. miljövänliga.

En minskad tobakskonsumtion behöver enligt WHO identifieras som en viktig hävstång för att uppnå alla mål för hållbar utveckling utöver de direkt relaterade till hälsa. Något de tre senaste årens teman har utvecklat. 2019 var temat kopplat till tobak och lunghälsa. 2020 var fokus på tobaksindustrins manipulativa strategier. 2021 uppmanades den enskilda användaren till att bestämma sig för att avstå tobak. Commit to Quit. Och i år alltså tobak och global miljö.

WHO tog beslut och initiativ till Tobaksfria dagen redan 1987, för att höja den globala medvetenheten om tobakens negativa effekter. Internationellt uppmärksammas World No Tobacco Day den 31/5 av regeringar och folkhälsa genom olika slags aktiviteter, offentliga seminarier och utbildningsprogram.

Bristen på information får aldrig vara ett hinder för människor att göra välinformerade hälsoval, anser WHO.

Källa: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment