Välkommen Martina Lundgren!

2022-06-03

Martina Lundgren är ny International Sales Manager & Business Developer på Enorama Pharma.

Med en examen i ekonomi och språk vid Lunds universitet och mer än 15 års professionell erfarenhet som exportförsäljningschef och av global försäljning, kommer Martina till Enorama med en tydlig målsättning och kravbild att driva och utveckla företagets kommersiella kontakter och affärer. Framåt och uppåt.

- Jag har under många år varit delaktig i att bygga internationella säljorganisationer inom skilda affärssegment: Livsmedelsvarumärken hos Midsona Sverige AB. Medicinteknisk utrustning hos Baby Invest AB. Munhygien- och tandvårdsprodukter hos Tepe Oral Hygiene Products. Erfarenhet som gett mig kunskap, insikt och förståelse för vad som krävs för att lyckas, berättar Martina.

- I Enorama Pharma ser jag en otrolig potential i den produktportfölj vi producerar och representerar. Också känslan i att vara en seriös uppstickare i en konkurrensutsatt marknad är intressant och lockande. Nu får jag vara med om att ta stafettpinnen för att öka farten. Det känns motiverande och spännande.

- Enorama har i alla delar ett imponerande fundament av kompetens, hunger och entusiasm som smittar av sig. Det finns en vilja, men också ett tålamod. Tålamod att göra rätt för att nå uppsatta mål. Något jag känner igen från tidigare börsbolag jag arbetat för.

- Mitt omedelbara fokus är de länder där vi har tillstånd att bedriva försäljning. Här kommer jag att identifiera och utveckla nya säljkanaler för våra produkter. Vi upplever ett stort intresse från marknaden för hur Enorama tänker kring ett folkhälsoperspektiv kopplat till Nicotine Pouches och tuggummi. Något som tydligt skiljer oss från andra aktörer. Ett rejält incitament till försäljningsframgång i min bok. Mitt ansvar. Jag kommer självklart också ha tät kontakt och ett nära samarbete med vårt amerikanska dotterbolag, Enorama Pharma Inc.

- Som producent, leverantör och partner på en internationell arena måste vi ständigt påminna om oss om devisen: ”All business is local”. Det gäller i allra högsta grad Enorama. Även om branschen övergripande kan upplevas som homogen finns det skillnader och olikheter. Vi ska och måste känna till de förutsättningar och den affärskultur som råder. Något för mig väldigt självklart och lockande.

Privat spenderas mycket tid i hästmiljö. En omgivning som bjuder Martina lika mycket intryck som avkoppling. - Min dotter är flitig ryttare och jag tycker väldigt mycket om att bara hänga med henne och hästarna. Betrakta och på nära håll uppleva det samspel och den tillit som krävs för att allt ska fungera. Lite som livet i sig själv, skulle man kunna säga.

- Jag har längtat tillbaka till MedTech. Till distributörsförsäljning. Till korta puckar och långa säljcykler. Här hör jag hemma.