Världshälsodagen, 7 april. Viktigare än någonsin.

2015 röstade alla FN:s 193 medlemsländer ja till de 17 globala ambitiösa utvecklingsmålen för en hållbar utveckling. Målsättningen är att till år 2030 ha avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och inte minst: Lösa klimatkrisen. Målen trädde i kraft i januari 2016 och omfattar alla världens länder. Den sjunde april varje år är utnämnd till Världshälsodagen.

Som företag ställer sig Enorama självklart bakom FN’s målsättning och agerar medvetet och på bästa sätt möjligt i vårt dagliga arbete för att bidra och upprätthålla en hög standard. Som företag och producent är det tillfredställande att veta att de alternativa nikotinprodukter som vi utvecklar, bidrar till ett minskat användande av skadlig tobak i olika former. De negativa effekterna av tobaksrök, på människa, samhälle och miljö är enorma. I väldigt många fall dödliga.

En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. På Världshälsodagen uppmärksammar Enorama extra speciellt Mål 3 bland de globala målen: Arbetet för alla människors fysiska hälsa och välbefinnande. En viktig del av en stor och omfattande målsättning och ett angeläget hälsoperspektiv. Något som ligger oss väldigt nära.

Läs mer på globalamalen.se