Den 31 maj är World No Tobacco Day – en WHO-kampanj som årligen uppmärksammar de skadliga och dödliga effekterna av tobakskonsumtion och exponering för tobaksrök.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma de ofantliga skadeverkningar som är kopplade till tobaksrökning. Den globala tobaksepidemin dödar fler än 7 miljoner människor varje år, vilket innebär att var fjärde sekund dör någon till följd av rökrelaterad sjukdom.

Fokus för årets World No Tobacco Day är tobak och lunghälsa. Kampanjen betonar hur viktigt det är med friska lungor och vill öka medvetenheten kring den negativa påverkan som tobak har på vår lunghälsa, från cancer till kronisk lungsjukdom.

För att uppnå ett rök- och tobaksfritt samhälle är det viktigt att vi kan tillgodose samhället med produkter som underlättar rökavvänjning. Den globala marknaden för så kallade NRT-produkter (Nicotine Replacement Therapy) växer stadigt och nikotintuggummin är ett av de mest använda alternativen.

”Vi på Enorama Pharma är glada och stolta över att vara med och bidra till att skapa ett rökfritt samhälle. Vi vill verka för en framtid där rökare kan hjälpas att sluta och på så sätt få ett bättre och längre liv. Vårt konsumentvänliga tuggummi, med utmärkta smak- och tuggegenskaper, har en viktig uppgift – att minska antalet rökare och dödsfall relaterade till rökning. Det är en hedervärd uppgift och en utmaning vi inspireras av dagligen”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

För att uppnå målet att reducera rökorsakad för tidig dödlighet med en tredjedel före 2030 rekommenderar WHO att:

  • Regeringar och myndigheter över hela världen prioriterar tobakskontroll.
  • Länder fullt ut genomför de åtgärder som sammanfattas i WHO:s ramkonvention för tobakskontroll (WHO FCTC).
  • Föräldrar och andra medlemmar i samhället vidtar åtgärder för att främja sin egen och sina barns hälsa genom att skydda dem från de skador som orsakas av tobak.