31 maj 2021. Tobaksfria dagen - World No Tobacco Day.

Den 31 maj varje år är av Världshälsoorganisationen (WHO) utsedd till Tobaksfria dagen - World No Tobacco Day. En dag med möjlighet för världens länder att fokuserat uppmärksamma den katastrofala påverkan tobaksanvändning innebär för både människa och miljö. WHO tog beslut och initiativ till Tobaksfria dagen redan 1987.

Temat för World No Tobacco Day 2021 är ”Commit to Quit”. En årslång kampanj som lanserades av WHO i december 2020, med syftet att hjälpa miljoner människor bli av med sitt tobaksberoende. Något som vi har skrivit om tidigare här i Enoramas nyhetsflöde.

WHO driver frågan om att skapa hälsosamma miljöer som underlättar och ger stöd för människor att sluta använda tobak. Att öka medvetenheten om hälsovinsterna som uppstår när du väljer bort tobak och fimpar för gott. Accentuerat av Covid-19-pandemin inte minst, där rökare utgör en väldigt utsatt grupp. Genom kampanjen har WHO direkt uppmanat den enskilda tobaksbrukaren att göra ett aktivt val att sluta: Commit to Quit. Detta genom att göra ett personligt åtagande på deras hemsida.   

World No Tobacco Day uppmanar och påminner världens länder att ge människor tillgång till rådgivning, kostnadsfria stödlinjer, digitala avvänjningstjänster, alternativa nikotinprodukter och -läkemedel. Verktyg som bevisat hjälper människor att sluta använda tobak. Viktiga åtgärder som förbättrar folkhälsan, räddar liv och sparar pengar. Genom att höja den globala medvetenheten om tobakens negativa effekter ges människor en möjlighet att göra hälsosamma val för att förbättra välbefinnandet för sig själv, för deras omgivning, familj och vänner.

Detta är ett långsiktigt arbete som har och ges olika förutsättningar beroende på länders samhällsstruktur och socio-ekonomiska villkor. I en allt mer ökad medvetenhet om nödvändigheten av ett aktivt miljöarbete har tobaksrök också identifierats som en miljöbov med negativ indirekt (passiv) påverkan på människor i deras livsmiljö. Rökfria städer är därför något som med stor sannolikhet kommer att bli standard på många håll i världen. Att underlätta genom att försvåra har visats sig vara en effektiv väg att motivera konsumenter att överge tobaksrök till förmån till alternativa produkter eller att sluta helt. Socialt känns också rökning numera som något väldigt omodernt, även om alldeles för många fortfarande väljer att göra så.

Internationellt uppmärksammas World No Tobacco Day den 31/5 av regeringar och folkhälsa genom seminarier, offentliga sammankomster och utbildningsprogram. Allt för att skapa medvetenhet om tobak och tobaksindustrins inverkan och påverkan. Eftersom alla tobaksprodukter är skadliga och beroendeframkallande ska inte bristen på information hindra människor att göra välinformerade hälsoval.

 

Källor:

WHO
Commit to Quit