Enorama Pharma har slutfört screeningstudie inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma inrättar ett ersättningsutskott

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma har idag mottagit andra omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Enorama Pharmas ansökan om formuleringspatent för nikotintuggummit förväntas beviljas i juni

Enorama Pharma beslutar etablera en självständig enhet inom tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel) och söker samarbetspartners

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma”) har idag beslutat att etablera en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners. Avsikten med strukturen är att enheten inte ska behöva någon finansiering från Enorama Pharma samt få en tydligare profil mot marknaden. Enorama Pharmas övriga verksamhet påverkas inte av etableringen av den nya enheten.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2019 kl. 18.00 hos Pragati AB, S:t Knuts väg 19 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avslutas när stämman öppnas.

Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till förvaltningsberättelsen. 

Förändring i valberedningen

Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma etablerar intern ekonomifunktion och söker Chief Financial Officer till kontoret i Malmö

Valberedning

Enorama Pharma kommer att svara på Läkemedelsverkets kompletteringsfrågor drygt fyra veckor före utsatt tid

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Enorama Pharma etablerar laboratorium för medicinsk cannabis

Tillsättande av valberedning

Enorama Pharma ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma har mottagit första omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA