Enorama Pharma har ingått tilläggsavtal med Evolan Pharma AB om försäljning av nikotintuggummi på åtta nordeuropeiska marknader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Rättelse: Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Enorama Pharma mottar sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar

Enorama Pharma mottar order på tobaksfria nikotinpåsar

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

Enorama Pharma ansöker om patent rörande fyllningsprocess för nikotinpulver med upptag i munhålan

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland

Enorama Pharma ansöker om patent för nikotinpulver med upptag i munhålan

Enorama Pharma har meddelat Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan

Enorama Pharma har fått besked att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP

Enorama Pharma har skickat in begäran till svenska Läkemedelsverket om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP

Enorama Pharma erhåller patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Enorama Pharma genomför riktad nyemission om 15,0 MSEK

Enorama Pharma erhåller godkännande för nikotintuggummit från Läkemedelsverket

Enorama Pharma har skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

Enorama Pharmas väg mot ett tuggummi med medicinsk cannabis