Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till förvaltningsberättelsen. 

Förändring i valberedningen

Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma etablerar intern ekonomifunktion och söker Chief Financial Officer till kontoret i Malmö

Valberedning

Enorama Pharma kommer att svara på Läkemedelsverkets kompletteringsfrågor drygt fyra veckor före utsatt tid

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Enorama Pharma etablerar laboratorium för medicinsk cannabis

Tillsättande av valberedning

Enorama Pharma ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma har mottagit första omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

ENORAMA PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNADES – TECKNAD TILL 152 PROCENT

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

ENORAMA PHARMA OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Rättelse: Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis

Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis

ENORAMA PHARMA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 25 MSEK - FOKUS PÅ LANSERING AV NIKOTINTUGGUMMI

Enorama Pharma tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Enorama Pharma har passerat Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar