Enorama Pharma har skickat in begäran till svenska Läkemedelsverket om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP

Enorama Pharma erhåller patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Enorama Pharma genomför riktad nyemission om 15,0 MSEK

Enorama Pharma erhåller godkännande för nikotintuggummit från Läkemedelsverket

Enorama Pharma har skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

Enorama Pharmas väg mot ett tuggummi med medicinsk cannabis

Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma (publ) har idag skrivit avtal med MAE Holding om försäljning av nikotintuggummi i Holland

Enorama Pharma har slutfört screeningstudie inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma inrättar ett ersättningsutskott

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma har idag mottagit andra omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Enorama Pharmas ansökan om formuleringspatent för nikotintuggummit förväntas beviljas i juni

Enorama Pharma beslutar etablera en självständig enhet inom tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel) och söker samarbetspartners

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma”) har idag beslutat att etablera en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners. Avsikten med strukturen är att enheten inte ska behöva någon finansiering från Enorama Pharma samt få en tydligare profil mot marknaden. Enorama Pharmas övriga verksamhet påverkas inte av etableringen av den nya enheten.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2019 kl. 18.00 hos Pragati AB, S:t Knuts väg 19 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avslutas när stämman öppnas.

Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till förvaltningsberättelsen. 

Förändring i valberedningen