Enorama Pharma ingår låneavtal om 5 MSEK med Nordea Bank ABp

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

Huvudägaren i Enorama Pharma stärker Bolagets egna kapital med 5 MSEK

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med IGRP LDA (IG Therapeutics) om försäljning av nikotintuggummi i bl.a. Portugal

Enorama Pharma har mottagit en invändning på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering

Enorama Pharma ingår avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till den 26 juni 2020 för att kunna genomföra årsstämman digitalt utan personlig närvaro

Enorama Pharma ingår licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland

MRP-processen för Enorama Pharmas nikotintuggummi är avslutad och samtliga länder där ansökan skickats in är överens om att produkten uppfyller alla krav för godkännande

Enorama Pharmas bolagsstämma flyttas till annan lokal

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Årsredovisning och revisionsberättelse

Enorama Pharma har ingått tilläggsavtal med Evolan Pharma AB om försäljning av nikotintuggummi på åtta nordeuropeiska marknader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Rättelse: Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB

Enorama Pharma mottar sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar