Enorama Pharma har fått besked att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP

13.09.2019 - 12:00

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att begäran som skickades in till svenska Läkemedelsverket den 19 augusti 2019 har accepterats och att Sverige därmed kommer att agera referensland i kommande Mutual Recognition Procedure (MRP). 

Enorama Pharma erhöll godkännande på sin nationella ansökan i Sverige den 2 augusti 2019. Därefter var första steget i MRP-processen för Bolaget att sända in en begäran om att Sverige ska agera referensland. 

”Det gläder oss att processen har fortlöpt så smidigt och gått så snabbt, en kort responstid är en fördel som i detta fall möjliggör för att Bolagets väg ut på fler marknader kan bli kortare. Nu blir nästa steg för oss att informera LMV om vilka marknader vi ska skicka in MRP-ansökningar till”, säger Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 13 september 2019 kl. 14:00 CET.