Huvudägaren i Enorama Pharma stärker bolagets egna kapital med 6 MSEK

30.06.2021 - 12:30

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning.

”Aktieägartillskottet stärker Bolagets finansiella ställning och det egna kapitalet. Samtidigt skapas gynnsammare förutsättningar i styrelsens arbete med att utvärdera olika långsiktiga finansieringslösningar”, säger Anders Ermén, Styrelseordförande för Enorama Pharma AB.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 14:30 CEST.