Enorama Pharma har ingått tilläggsavtal med Evolan Pharma AB om försäljning av nikotintuggummi på åtta nordeuropeiska marknader

11.03.2020 - 08:05

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget, Evolan Pharma AB (”Evolan”), avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Avtalet är ingånget för en period om 5 år från lansering och tilläggsavtalet innebär att Enorama Pharma och Evolan har kommit överens om minimikvantiteter och priser för Evolans köp av produkten. Parterna har även överenskommit en planering för tiden fram till försäljning av produkten innebärande att Evolan kommer ansöka om och bekosta nationella tillstånd för försäljning av produkten. Tidpunkten för lansering är beroende av handläggningstiden vid respektive läkemedelsverk. Överenskomna minimikvantiteter består i förväntade marknadsandelar på respektive marknad för respektive år.

Evolan Pharma AB är ett privatägt svenskt specialty pharma-företag med verksamhet i ett flertal länder globalt, via direktförsäljning eller säljombud. Företaget är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med många nya produkter i registrerings- och lanseringsfas. 

”Det gläder oss att äntligen nå den här viktiga milstolpen tillsammans med vår nordeuropeiska partner Evolan Pharma. Vi har ett flerårigt samarbete bakom oss och ser fram emot en fortsatt gynnsam samverkan. Tilläggsavtalet öppnar upp för oss att nå ut med vårt nikotintuggummi på ett flertal relevanta marknader - närmare bestämt i hela åtta länder. Det är ett viktigt strategiskt avtal för oss och vi ser mycket positivt på kommande försäljning och lansering av Bolagets nikotintuggummin”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB. 


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 09:05 CET.