Enorama Pharma ansöker om patent för nikotinpulver med upptag i munhålan

19.09.2019 - 11:30

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller "Bolaget") har den 18 september 2019 lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. 

Patentansökan kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj och är en viktig del i den långsiktiga produktstrategin där nikotindistribution i munhålan står i fokus. Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins befintliga produktutbud. Formuleringen är framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö. 

”Att vi lämnat in denna patentansökan är betydelsefullt för Enorama Pharmas affärs- och produktutveckling. Kärnan i vår produktutveckling är att enbart distribuera nikotin via munhålan och på så vis undvika de risker som associeras med inhalation i lungorna. Vår kompetens inom såväl utveckling som produktion av nikotintuggummin ger Bolaget rätt förutsättningar och goda möjligheter för att utveckla nya innovativa nikotinprodukter”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.

AWA Patent företräder Enorama Pharma i patentansökan med nummer 1951054–4. 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 13:30 CEST.