Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till den 23 juni 2021

18.05.2021 - 16:00

Under tisdagen den 18 maj 2021, den sista dagen för röstning, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges möjlighet till det.

Nytt datum för årsstämman är den 23 juni 2021. Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaqs regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 18:00 CEST.