Utfall teckningsoptioner utgivna 2020-10-26

08.04.2021 - 11:50

I den riktade emissionen som genomfördes 2020-10-26 emitterades 186 851 units – vardera unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2020/1 – motsvarande emission av högst 373 702 aktier och 186 851 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021.

Då den sista teckningsperioden nu passerat så har de utgivna teckningsoptionerna förfallit i sin helhet.
Inga aktier har tecknats med stöd av dessa teckningsoptioner.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 13:50 CEST.