NYTTJA VÅR TEKNIK

KONTAKT

Nyttja den fulla potentialen av
ChewMed®-teknologin

Enorama Pharmas nikotintuggummi är bara den första tillämpningen av vår ChewMed®-teknologi. Plattformen är ovanligt väl lämpad för utveckling av tuggummi innehållande andra generiska substanser och även icke-medicinska substanser. Vårt mål är att utveckla nya tillämpningar inom olika terapiområden, såsom allergi, smärtlindring (t.ex. medicinsk cannabis) och erektil dysfunktion.

Aktiva tuggummi ger läkemedelsupptag genom munnens slemhinnor

Att administrera läkemedel genom munslemhinnan är en väletablerad metod, som varit känd under många år. Metoden har flera fördelar jämfört med traditionell tablettadministration av läkemedel. Bland annat undviker man första passage-metabolismen och upptaget till systemcirkulationen är snabbt och effektivt. Detta ger en snabbt insättande effekt och färre biverkningar än om läkemedlet administrerats via mag-tarmkanalen. Vid administration av läkemedel via tuggummi finns det inte heller något behov av att ha tillgång till vatten vid själva intaget. Dessutom, tuggummi ger användaren en uppfriskande smakupplevelse som gör att behandlingen upplevs som mer positiv. Det är därför vi tror att medicinska tuggummi, eller så kallade aktiva eller funktionella tuggummi, kommer att bli ett allt vanligare sätt att administrera många läkemedel i framtiden.

Allergisk rinit

Som ett första steg har Enorama Pharma valt att undersöka möjligheterna att utveckla ett medicinskt tuggummi för behandling av allergisk rinit, även det en marknad med stor potential. En första teknisk utvärdering har gjorts avseende vissa aktiva substanser. Analysen pekar ut sju substanser som potentiella kandidater och utvecklingen av allergituggummit fortsätter framöver. Bolaget söker för närvarande en partner inom allergiområdet.

Cough & Cold

Enorama Pharma har ingått avtal med företaget MediiGum LLC för att genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold. Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet för administrering via tuggummi. MediiGum LLC (Florida, USA) är ett nybildat företag med planer på att lansera ett antal medicinska tuggummiformuleringar i framtiden. Kostnaden för denna inledande analys täcks av MediiGum LLC. Screeningstudien slutfördes i juni 2019 och en utvärdering om studieresultaten har inletts med kunden. 

Ge ett förslag!

Vi är alltid intresserade av att lära oss mer. Så, om ni har en idé för en substans som skulle passa som ett medicinskt tuggummi, tveka inte att kontakta oss. Vår ChewMed®-teknologin är ovanligt väl anpassad för utvärdering av potentiella substansers lämplighet att administreras genom tuggummi.