En bransch i total förändring

2017 deklarerade André Calantzopoulos, VD för Philip Morris, att företaget ska sluta sälja cigaretter redan 2025. Även om vi kanske inte tror att all cigarettförsäljning kommer att upphöra så snart, bevisar det att tobaksindustrin är i kraftig förändring. Flera globala tobaksbolag har börjat positionera sig på den tobaksfria nikotinmarknaden och har numera en uttalad fokus på skademinskningsprodukter där oral nikotindistribution tar allt mer plats. Marknaden för smarta, säkra och rökfria nikotinprodukter, som inte klassificeras som läkemedel, spås en stark tillväxtpotential.

Kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel

De produkter som utvecklas inom Enorama Pharmas nya affärsområde skiljer sig från traditionella NRT-produkter då de inte gör anspråk på att ha medicinska effekter. Därmed omfattas de inte heller av medicinska regulatoriska direktiv. 

Patentansökningar

Kärnan i Enorama Pharmas produktutveckling är att enbart distribuera nikotin via munhålan och på så vis undvika de risker som associeras med inhalation i lungorna. I september 2019 lämnade Enorama Pharma in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. I oktober 2019 lämnade Enorama Pharma in ytterligare en ansökan rörande patent på fyllningsprocessen av nikotinpulvret. Dessa patent kommer att vara till stor nytta för Enorama Pharmas produktutveckling av tobaksfritt, vitt snus.

 Tobaksfri vit snus

"All White"-segmentet

För mindre än 50 år sedan var lössnus det enda tillgängliga alternativet för snusare. Idag delas snus in i ett flertal olika kategorier från lössnus till olika sorters portionssnus. Det nyaste tillskottet är kategorin All White som egentligen bara har två saker gemensamt med traditionellt snus - man lägger den under läppen och den innehåller nikotin. Den främsta och viktigaste skillnaden är att All White-portionspåsar är helt fria från tobak och därför också helvita till utseendet.

VAD INNEHÅLLER ​​​​​​​VITT SNUS UTAN TOBAK?

  • Nikotin
  • Naturliga fibrer
  • Smakämnen
  • Sötningsmedel

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN VITT SNUS OCH TRADITIONELLT SNUS?

  • 100% tobaksfritt, men innehåller nikotin
  • "All White" - missfärgar inte tänderna
  • Utan lukt och smak av tobak
  • Rinner mindre