NIKOTINTUGGUMMI FÖR RÖKAVVÄNJNING

Enorama Pharma utvecklar och tillverkar medicinska nikotintuggummin. Vi använder en modern teknikplattform, som vi kallar ChewMed®. Denna unika metod är bättre lämpad än traditionell teknik för produktion av medicinska tuggummi. ChewMed®-teknologin gör det möjligt för oss att producera tuggummi från ett torrt gummipulver under högt tryck. Det gör att hela tillverkningsprocessen kan genomföras vid låg temperatur, vilket resulterar i ett tuggummi med ett antal fördelar jämfört med medicinska tuggummin som tillverkas genom traditionell teknik. 

VÅRT TUGGUMMI MED ERT VARUMÄRKE?

KONTAKT
Enorama Pharmas nikotintuggummi:
  • 2 och 4 mg styrka
  • Mint- och fruktmintsmak
  • Bioekvivalent med Nicorette®
  • Dossier tillgänglig för licensiering
  • 2 års hållbarhet

VÅRT NIKOTINTUGGUMMI

Ett bättre nikotintuggummi är ett logiskt första steg

Eftersom vi på Enorama Pharma är övertygade om att rökning handlar om njutning tror vi att en produkt som syftar till att underlätta rökavvänjning också måste vara njutbar och attraktiv. Det är därför nikotintuggummit är en logisk första produkt för oss att erbjuda marknaden. Vårt nikotintuggummi är lika effektivt som konkurrerande nikotintuggummin, det har en intensiv och långvarig smak, en uppfriskande krispighet och attraktiv förpackning.

FDA- och EMA-godkänd tillverksningsanläggning med hög kapacitet

I enlighet med vår affärsmodell har Enorama Pharma outsourcat produktionen av våra produkter till vår partner Aizant i Hyderabad, Indien. Aizant är en kontraktsutvecklare och tillverkare (CRO och CMO) som utför laboratorie- och kliniska tester samt tillverkning av slutprodukter. Aizants tillverkningsanläggning är godkänd av både europeiska och amerikanska myndigheter.

Positiva studieresultat

Nikotintuggummit från Enorama Pharma är lika effektivt och säkert som traditionella nikotintuggummin. I en pivotal studie visades att vårt nikotintuggummi är bioekvivalent med marknadsledaren Nicorette®. Enorama Pharmas nikotintuggummi transporterar och utsöndrar nikotin på ett jämförbart sätt och absorptionen av nikotin i slemhinnan är lika bra.

I en sensorisk profilering har Enorama Pharmas nikotintuggummi visat positiva egenskaper inom konsumentupplevelse och smak. Våra tuggummin – både mint- och fruktmintsmak – upplevs mjukare än traditionella tuggummi. Även smaken uppfattas som mer intensiv och långvarig. 

Aizant:
  • Är ett snabbt växande och internationellt erkänt CRO- och CMO-företag från Indien.
  • Samarbetar med läkemedelsföretag inom FoU av nya farmakologiska substanser och generiska läkemedel.
  • Utför laboratorietester, kliniska tester, analyser, formuleringar och tillverkning av färdiga produkter.
  • Är godkända av FDA och WHO.