Skrämmande hög andel rökare i Asien

Skrämmande hög andel rökare i Asien – oavsett år av intensiva kampaner.

Trots år av intensiva globala kampanjer rörande tobakens negativa effekt på människa och allmän folkhälsa har många länder i Asien fortfarande en anmärkningsvärd hög andel rökare. I Indonesien t.ex. röker ofattbara 76,2 procent (!) av har den vuxna befolkningen. Den högsta andelen i världen.

Den sociala acceptansen för rökning är dessutom hög i Iandet, vilket sorgligt nog gör det vanligt att rökning även förekommer bland väldigt unga personer. Så många som vart femte indonesiskt barn mellan 13 och 15 år röker. Skrämmande siffror i sig. Enligt en ny rapport från Tobacconomics finns det minst en rökare i 63 procent av de indonesiska hushållen.

Cynismen är blir uppenbar när tobaksföretag i landet direkt och ogenerat vänder sig till barn och ungdomar i sin reklam. Marknadsföring som inte bara kränker barns rätt till information eller skydd mot felaktig information, utan också deras rätt till hälsa, rapporterar den tyska organisationen Unfair tobacco.

Att använda tobak och att röka är heller inte billigt. Rökande hushåll i Indonesien beräknas spendera nästan 11 procent av sina inkomster på tobak. En stor och dyr utgiftspost, vilket lämnar mindre pengar kvar att spendera på annat. Exempelvis basvaror, livsmedel, bostäder, utbildning och hälsovård. I sanning en knepig ekvation. En ond spiral. Något som på allvar påverkar indonesiska barns utveckling med långsiktiga negativa konsekvenser som följd.

Personer i rökande hushåll har tragiskt nog ett lägre dagligt näringsintag än i hushåll utan rökare. Kraftiga åtgärder för att avsevärt minska tobakskonsumtionen måste därför vidtas. Åtgärder, vilka i förlängningen skulle frigöra hushållens resurser för mer väsentliga behov. Framtida skatteintäkter skulle dessutom kunna läggas på hälso- och utbildningsprogram för att väga upp det utbildnings- och hälsounderskott som uppstår på grund av en utbredd tobakskonsumtion.

Tobacconomics bedriver ekonomisk forskning för att informera om och utforma finanspolitik som gynnar hälsa. De är baserade vid Institute for Health Research and Policy vid University of Chicago.

Unfair tobacco är ett projekt som sedan 2004 drivs av Berlin Working Group on Environment and Development (Blue 21 e.V.). Med sitt arbete vill de visa tobaksindustrins negativa påverkan på lantbruk, konsument och miljö. Hur tobakens påverkan på en hållbar utveckling kan mildras eller till och med förebyggas.

Källa: Tobaksfakta