Nikotintuggummits formuleringspatent

Kan ni förtydliga vad det skulle betyda om Fertin trots allt får rätt. Innebär det bara att ni inte kan ta patent på er process, för att det t.ex. redan är en allmänt känd teknologi, eller kan det t.o.m. innebära att ni inte kan sälja tuggummin av den typ ni nyss fått marknadsgodkännande för?

Svar: Vi hänvisar till pressmeddelandet från den 25 maj 2020. Inget nytt har framkommit som föranleder andra åtgärder än dem som hittills är vidtagna. Vårt patent är beviljat av svenska Patent- och Registreringsverket och de kriterier som ligger till grund för beviljan finns offentligt tillgängliga. Vi har tillsammans med vår patentbyrå AWA Patent initierat vår respons på invändningen. Invändningen är ett starkt bevis på patentets relevans på marknaden.


Finansiering

Kan ni finansiera mer med ytterligare lån på vägen mot positivt kassaflöde, eller behövs nyemission?

Svar: Vi har ett uttalat mål att så fort som möjligt nå positivt kassaflöde. Så gott som dagligen analyserar vi den finansiella situationen. Det pågår en ständig dialog kring det finansiella behovet, både på kort och lång sikt. Vi ser på olika lösningar och dess konsekvenser samtidigt som spelplanen ständigt förändras. Vi fokuserar på att så snabbt som möjligt skapa intäkter, det är viktigare än allt annat.


Hur ser bolagets likviditetssituation ut?

Svar: Bolagets likviditetssituation kommunicerades i den senaste finansiella rapporten.
Till finansiella rapporter >>


Medicinsk cannabis

Pågår "proof-of-concept"-studier inom medicinsk cannabis? 

Svar: Utvecklingsarbetet fortsätter i vårt laboratorium. Utmaningen med CBD i tuggummi är att säkerställa en kontrollerad frisättning som ger ett optimalt upptag i kroppen. Utvecklingsarbetet med att framställa prototyper till ”proof-of-concept”-studier förväntas färdigställas inom de kommande månaderna.


Försäljningsstart

Vad är planen för marknadsföring och försäljningsstart av bolagets huvudprodukter?

Svar: I huvudsak arbetar vi som ett B2B-företag och våra produkter ska säljas under Private Label eller licens där vi överlåter lokala marknadsaktiviteter och planerad försäljningsstart till våra kunder. 


Kommunikation

Hur ser bolaget på den massiva kritik som framkommer i olika sammanhang kring bristande kommunikation med aktieägarna?

Svar: Enorama Pharma följer de regler om informationsgivning till marknaden som vi är ålagda att göra. Alla viktiga affärshändelser kommuniceras enligt gällande regelverk.


Enorama Pharma AB
2020-06-26