ENORAMA PHARMA

Enorama Pharma AB är ett svenskt innovativt läkemedelsbolag med tyngdpunkt på Life Science. I kommersiellt starka affärsområden har Enorama egenutvecklade premiumprodukter på marknaden, både under eget varumärke och Private Label: Nikotintuggummi (NRT) och Nicotine Pouches. 

I Nordamerika är Nicotine Pouches, under det egna varumärket NIC-S, tillgängliga för konsumenter. Enoramas nikotintuggummi finns på marknaden i Europa. Ytterligare ett affärsområde, medicinsk cannabis (CBD), är i en spännande utvecklingsfas. 

Att kunna erbjuda en möjlighet att reducera, och på sikt helt ta bort, enskilt bruk av tobak är till lika delar en grundmurad värdering som en finansiell drivkraft för företagets alla delar. 

Enorama är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

KONTAKT