Nikotinpåsar

Nikotinpåsar, tobaksfritt vitt snus, är den kategori av nya och säkrare icke-medicinska nikotinprodukter som fortsatt tar marknadsandelar. Begreppet Harm Reduction, riskreduktion, blir allt mer utbrett och har fått en innebörd och betydelse bland tobaksrökare med ambition att minska sin konsumtion och på längre sikt sluta helt. Det har närmast skett en revolution på nikotinmarknaden, där företag världen över letar efter alternativa lösningar för att tillgodose människors nikotinbehov. 

Tillväxtpotentialen i den icke-medicinska produktmarknaden är mycket viktig för Enorama Pharma. Vårt affärsområde inom icke-medicinska nikotinprodukter växer och utvecklas i snabb takt med hjälp av all den samlade erfarenhet från utveckling och tillverkning av medicinska nikotintuggummi som finns i bolaget.

Besök Nic-s

NIC-S®
Born in Sweden. 

Enorama Pharmas första produkt inom det icke-medicinska segmentet är en All White Nicotine Pouch, initialt i tre olika styrkor och fem olika smaker: NIC-S®.

En premiumprodukt starkt kopplad i känsla och smak till Sverige och Skandinavien. Primärmarknad blir USA och Nordamerika, där vi är på plats i Kalifornien, Santa Barbara, med eget bolag, personal och avtalade säljsamarbeten.

Närvaro på plats i USA är en absolut förutsättning för att framgångsrikt agera på den nordamerikanska marknaden. Besök www.nic-s.com för mer information.

Besök NIC-S

B2B Private Label

  • Parallellt med vår satsning i USA erbjuder vi tobaksfri, vit snus som Private Label. 
  • Vi utvecklar och tillverkar produkterna. 
  • Ni marknadsför och distribuerar under eget varumärke.

Kontakta oss för mer information info@enorama.se