Aktier och aktiekapital

Enligt Enorama Pharmas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 3 680 000 aktier och högst 14 720 000 aktier. Per 28 december 2018 avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 827 900 SEK fördelat på 5 298 562 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,16 SEK. Aktierna i Enorama Pharma är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).